Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

Tutkimusdata

Tutkimusdata on tutkimuksen aikana syntynyttä dataa, jolla perustellaan ja tarvittaessa voidaan toistaa tutkimuksen tulokset. Tutkimusdataa voi olla esim.:

  • erilaiset mittaustulokset
  • kyselyistä ja haastatteluista syntyvä data (kyselylomakkeet, vastaukset, jne.)
  • tutkijan tekemät äänitteet ja videot
  • tutkimuspäiväkirjat
  • tutkijan muistiinpanot
  • itse tehdyt ohjelmistot ja lähdekoodit
  • tutkijan itse keräämä fyysinen tai elektroninen lähdemateriaali (esim. biologiset näytteet, esineet, tekstinäytteet, keruuaineistot)
  • tutkijan toisen aineiston pohjalta luoma uusi aineisto

Kuvan lähde: Advanced Information Research Skills (AIRS), Library, Queensland University of Technology (QUT) (CC BY-NA-SA).

Tutkimusdata ja Turun yliopiston datapolitiikka

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet ja linjaukset. Turun yliopiston datapolitiikka käsittää vain digitaalisessa muodossa olevat aineistot.

Koulutuksia

Tulossa olevia koulutuksia

Syksyllä 2020 tulossa aineistonhallinnan eri vaiheisiin liittyvistä asioista laajempi webinaarisarja koulutus-oppaaseen

Keväällä 2021 järjestämme aineistonhallintatyöpajoja myönteisen rahoituspäätöksen saaneille tutkijoille.

Akatemian hakuun liittyvät koulutukset:

Datanhallinta - mitä kirjoittaa siitä hakemusvaiheessa? (esitys englanniksi, kesto n. 11 min) 

Avoin julkaiseminen - perusteet (esitys englanniksi, kesto n. 4 min) 

Avoin julkaiseminen - Suomen Akatemian edellytykset avoimelle julkaisemiselle (esitys englanniksi, kesto n. 6 min) 

Avoin julkaiseminen - Miten tarkistetaan kustantajan linjaukset avoimesta julkaisemisesta (esitys englanniksi, kesto n. 3 min) 

Avoin julkaiseminen - Miten voin julkaista avoimesti Turun yliopiston tutkimustietojärjestelmässä? (esitys englanniksi, kesto n. 11 min)

 

Yhteystiedot

openutu@utu.fi

Kirjaston tietosuojailmoitukset.

Humanistinen tiedekunta: Sari H. Huttunen 
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Leena Tonttila

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!