Skip to main content

Geologia

Volter-perushaku

Haku Volter-tietokannasta

 

Boolen operaattorit on kirjoitettava isoilla kirjaimilla (AND/OR/NOT).
Katkaisumerkki on *. Voit käyttää myös tarkennettua hakua.

Uusia e-kirjoja / New e-books

Uusia painettuja kirjoja / New printed books

E-kirjoja

Ebraryn, Springerin, Oxford Scholarship Onlinen ja Elsevierin e-kirjat löytyvät myös Volterista!

Geologian kirjat Quantumin kirjastossa / Geology books in Quantum Library

Call Number in VOLTER CONTENT Spine label
Quantum Tiedeoppi

Tiede, tutkimus, julkaiseminen / General Science, Philosophy of Science, Methodology, Scientific Writing, Scientific Research, Research Methods, Scientific Thinking, Ethics

TIE
Quantum Geot.hakuteokset Geotieteiden hakuteokset / Reference Books, Geosciences GHAK
Quantum Yl.hakuteokset Yleiset hakuteokset / Reference Books, General YHAK
Quantum Sanakirjat sanakirjat / Dictionaries SAN
Quantum Sanakirjat.Lainattavat  Lainattavat sanakirjat / Dictionaries, Borrowable SAN

LAIN

Quantum Geo 504 Ympäristögeologia / Environmental Geology GEO 504
Quantum Geo 548 Kidetiede, kristallografia / Crystallography GEO 548
Quantum Geo 549 Mineralogia / Mineralogy GEO 549
Quantum Geo 55 Yleinen geologia, historiallinen geologia, geologiset aikakaudet, maapallon synty / General Geology, Historical Geology, Beginning of the Earth, Geological Periods GEO 55
Quantum Geo 55(1/9) Alueellinen geologia / Regional Geology GEO 55(1/9)
Quantum Geo 550.2 Ekstraterrestriaalinen geologia / Extraterrestrial Geology GEO 550.2
Quantum Geo 550.3 Geofysiikka, seismologia / Geophysics, Seismology GEO 550.3
Quantum Geo 550.4 Geokemia / Geochemistry GEO 550.4    
Quantum Geo 550.9 Geokronologia, geologinen ajanlasku / Geochronology, Geological Time GEO 550.9    
Quantum Geo 551.21 Vulkanismi, tulivuoret / Volcanism, Volcanoes, Hot Springs, Geysers   GEO 551.21
Quantum Geo 551.24 Tektoniikka, maankuoren rakenne, laattatektoniikka / Tectonics, Earth Structure, Structural Geology, Geodynamics, Plate Tectonics GEO 551.24
Quantum Geo 551.3.05 Sedimentoplogia, sedimentit, kerrostumat / Sedimentology, Deposition GEO 551.3.05
Quantum Geo 551.32/.34 Glasiologia, glasiaaligeologia, periglasiaaliset ilmiöt / Glaciology, Glacial Geology, Ice Age GEO 551.32/.34
Quantum Geo 551.7 Stratigrafia / Stratigraphy GEO 551.7
Quantum Geo 551.79 Kvartäärigeologia / Quaternary Geology    GEO 551.79     
Quantum Geo 552 Petrologia / Petrology  GEO 552      
Quantum Geo 553 Malmigeologia, taloudellinen geologia, malminetsintä, kaivosteollisuus / Ore Geology, Economical Geology, Ore Prospecting, Mining, Metallurgy, Petroleum Geology, Coal Deposits       GEO 553    
Quantum Geo 556 Hydrogeologia, pohjavedet, vesitalous / Hydrogeology, Ground Water, Water Resources  GEO 556   
Quantum Geo 56 Paleontologia, paleoekologia, paleolimnologia, paleoklimatologia, paleosedimentologia, paleopedologia   / Paleontology, Paleoecology, Paleolimnology, Paleoclimatology, Paleosedimentology, Paleopedology GEO 56    
Quantum Geo 561 Paleobotaniikka / Paleobotany GEO 561
Quantum Geo 624.1 Tekniikka, rakennusgeologia, maanrakennus, kallionrakennus / Engineering, Geological Industries GEO 624.1
Quantum Geo 631.4 Maaperätiede, maantutkimus, maaperän jaottelu, turve, suomaat / Soil Science, Peatlands GEO 631.4