Skip to main content

Matematiikka ja tilastotiede

Volter-perushaku

Haku Volter-tietokannasta

 

Boolen operaattorit on kirjoitettava isoilla kirjaimilla (AND/OR/NOT).
Katkaisumerkki on *. Voit käyttää myös tarkennettua hakua.

E-kirjoja

 

 

Ebraryn, Ellibsin, Elsevierin, Springerin ja Oxford Scholarship Onlinen e-kirjat löytyvät myös Volterista!

Matematiikan ja tilastotieteen kirjat Quantumin kirjastossa / Mathematics and Statistics Books at Quantum Library

Hyllyluokka
Call Number in VOLTER
SISÄLTÖ / CONTENT Selkämerkki
Spine label
  Matematiikka / Mathematics  
Quantum Mat.Yleistä Yleistä / General YLE
Quantum Mat.hist. Historia / History HIS
Quantum Mat.perusteet Perusteet / Mathematics PER
Quantum Alg. Algebra ALG
Quantum Lin.alg. Linear Algebra LIN
Quantum Lukut. Lukuteoria / Number Theory LUK
Quantum Komb.&graaf. Kombinatoriikka ja graafiteoria / Kombinatorics, Graf Theory KOM
Quantum Abstr.anal. Abstrakti analyysi / Abstract Analysis ABS
Quantum Klass.anal. Klassinen analyysi / Classic Analysis KLA
Quantum Geometria Geometria / Geometry GEO
Quantum Topologia Topologia / Topology TOP
Quantum Alk.&opetus Matematiikan opetus / Mathematics, Teaching ALK
Quantum Varia Varia / Miscellaneous VAR
Quantum Tod.näk.&tilastot. Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede / Probability, Statistics TOD
Quantum Autom.&form.kielet Automaattien ja formaalisten kielten teoria / Automata, Formal Languages AUT
Quantum Inf.&kood. Informaatio- ja koodausteoria / Information Theory, Coding Theory INF
Quantum Mat.kirjasto.TKY Tietojenkäsittely, Yleistä / Data Processing, General Mat TKY
Quantum Mat.kirjasto.TKT Tietojenkäsittely, teoriaa / Data Processing, Theory Mat TKT
Quantum Mat.kirjasto.TKO Tietojenkäsittely, ohjelmisto / Data Processing, Programs Mat TKO
Quantum Mat.kirjasto.TKS Tietojenkäsittely, sovellutuksia / Data Processing, Applications Mat TKS
Quantum Num.anal. Numeerinen analyysi / Numerical Analysis NUM
Quantum Sov.mat.Yleistä Sovellettua matematiikkaa / Applied Mathematics SOV
Quantum Optimointit. Optimointiteoria / Mathematical Optimization OPT
Quantum Oper.anal. Operaatioanalyysi / Operations Research OPE
Quantum Taulukot Taulukot / Tables TAU
  Tilastotiede / Statistics  
Quantum Tilastot. Aik. Kausijulkaisut / Journals  
Quantum Tilastot. Tilastotieteen kirjat / Statistics books  

Uusia painettuja kirjoja