Skip to main content

Biokemia

Opinnäytteet

Valitse oppiaine: Valitse opinnäytteet tyyppi:
Biokemian ja elintarvikekemian laitos           Pro gradu -tutkielma, diplomityö, sivuaineen tutkielma
Biokemia Lisensiaatintyö
Biotekniikka Väitöskirja
Elintarvikekehitys
Elintarvikekemia  
Biologian laitos  
Biodiversiteettitutkimus  
Biologia  
Ekologia  
Eläinfysiologia  
Environmental Sciences  
Fysiologia ja genetiikka  
Kasvifysiologia ja molekyylibiologia  
Fysiikan ja tähtitieteen laitos  
Fysiikka  
Materiaalitiede  
Teoreettinen fysiikka  
Tähtitiede  
Tulevaisuuden teknologioiden laitos  
Bioinformatiikka  
Elektroniikka  
Fonetiikka  
Tietojenkäsittelytiede (FM)  
Tietotekniikka (DI)  
Kemian laitos  
Kemia  
Maantieteen ja geologian laitos  
Geologia ja mineralogia  
Maantiede  
Maaperägeologia  
Matematiikan ja tilastotieteen laitos  
Matematiikka  
Sovellettu matematiikka  
Tilastotiede