Skip to main content

Tiedonhaun perusteet

Yleistä

Tiedonhaun valmistelu -osiossa käytiin läpi aiheen hallintaa, eli mietittiin käsitteitä sekä niihin liittyviä ilmaisuja. Tässä osiossa perehdytään siihen, kuinka tietokannan hakuohjelmalle kerrotaan, mitä ollaan hakemassa.

Esimerkiksi, kun naputtelet koneelle hakusanan tai hakusanoja, tietokone saattaa

  • hakea hakusanat erikseen tai yhdessä
  • hakea esimerkiksi lehtiartikkelit, joissa esiintyvät kaikki hakusanat, tai artikkelit, joissa esiintyy vain joku hakusanoista
  • hakea vain hakusanojen perusmuodot eikä taivutusmuotoja lainkaan

Käyttämästäsi tietokannasta riippuu, miten tietokone hakusanoja käsittelee.

Seuraavaksi perehdytään tarkemmin tehokkaan tiedonhaun välineisiin.

Hakusanojen hallinta

Tässä osiossa tutustutaan kolmeen hakusanojen hallinnan keinoon:

  • katkaisu- ja korvausmerkit: esimerkiksi ?, #, $, !, *, % 
  • fraasit: esimerkiksi Euroopan Unioni, sosiaalinen oppiminen, julkiset palvelut
  • Boolen operaattorit: AND, OR ja NOT

Lisäksi tutustutaan hakujen rajaamiseen esim. kielen mukaan.

Vaikka tietokannat näyttävät erilaisilta, ne toimivat pitkälti samalla tavalla. Kun kerran opit hakusanojen hallinnan ja haun rajaamisen perusteet, osaat tehdä yksinkertaisia tiedonhakuja lähes missä tahansa tietokannassa.