Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Turun yliopisto

OPS ja informaatiolukutaito: Yhteistyö kirjaston kanssa

Mistä on kyse?

Turun yliopiston kirjasto tarjoaa tiedekunnille, laitoksille ja oppiaineille maksutta räätälöityä IL-koulutusta, jonka oppiaineet voivat sisällyttää haluamiinsa opintojaksoihin opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Koulutusta antavat informaatikot tekevät mielellään yhteistyötä oppiaineiden ja opettajien kanssa varsinkin, kun 

 • IL-koulutus halutaan sisällyttää sekä opetussuunnitelmaan että opintojaksoihin parhaalla mahdollisella tavalla
 • pohditaan opintojakson aiheisiin liittyvien tiedonhakuesimerkkien muotoilua
 • käydään läpi opiskelijoiden aiheita ja niihin mahdollisesti käytettävissä olevia lähteitä

Milloin IL-opetusta?

Kirjasto suosittaa vähintään seuraavaa:

1. vaihe: Kirjastoon ja tietoaineistoihin tutustuminen

 • 15-45 minuutin yleisluento johdantokurssin yhteydessä
 • 0,5-1 tunnin pituinen oman kirjastoyksikön esittelykierros
 • 2 tunnin opetus harjoituksineen IT-luokassa

2. vaihe: Kandiseminaarin kirjallisuushaut

 • 2-4 tunnin opetus harjoituksineen IT-luokassa

3. vaihe: Graduseminaarin kirjallisuushaut

 • 2-4 tunnin opetus harjoituksineen IT-luokassa

4. vaihe: Tutkimuksen tuki - UTUGS-opintojakso

 • 2 opintopisteen opintojakso

Määritelmä

Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä.

Yhteistyö kirjaston kanssa

Merkittäviä asioita opetussuunnitelman ja kirjaston kannalta ovat

 • onko informaatiolukutaito huomioitu opetussuunnitelman kaikissa vaiheissa
 • onko IL-opetus ajoitettu niihin vaiheisiin opetusta, jossa opiskelijat sitä tarvitsevat
 • ohjaako opetussuunnitelma opiskelijoita tietoaineiston itsenäiseen käyttöön

Kun suunnittelet opetustasi, ota huomioon yhtymäkohdat kirjaston kanssa:

 • onko kirjastossa kurssia varten tarvitsemasi aineisto (sekä itsellesi että opiskelijoille)
 • onko opintojaksolla tehtäviä, jotka liittyvät kirjaston tietoaineiston käyttöön
 • ennenkuin teet tehtäviä, joihin liittyy aineistohakua, voit pyytää kirjaston informaatikkoja arvioimaan tehtävän kirjaston näkökulmasta

Miten jakaa aineisto opiskelijalle?

Kun annat kirjallisuutta luettavaksi opiskelijalle, muista

 • antaa riittävän tarkat viitetiedot (esim. artikkeleista tarkka lehden nimi, vuosi, no, sivut)
 • tarkistaa, onko kirjallisuus saatavana kirjastossa (joko hyllyssä tai verkossa)
 • ohjata opiskelijoita itse löytämään aineisto kirjaston tietokannoista
 • varmistaa, että opiskelijat ovat saaneet kirjaston opetusta

Tietoaineiston hankinta

Kun mietit kirjallisuutta opintojaksollesi, muista tarkistaa, löytyykö se kirjastosta. Mikäli haluat kirjaston hankkivan kirjallisuutta opintojaksollesi, voit tehdä siitä hankintaehdotuksen. Lisätietoja löydät www-sivuiltamme kohdasta Ehdota, hanki, julkaise ja E-kirja -oppaasta.