Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Turun yliopisto

OPS ja informaatiolukutaito: 1. vaihe: Tietoaineisto tutuksi

Kirjastokierros, 0,5-1 t

Mikäli opiskelijoiden odotetaan käyttävän kirjastoa heti ensimmäisenä vuonna, myös kirjastokierros on syytä sijoittaa ensimmäiseen opiskeluvuoteen.

Kirjastokierroksia järjestetään pienryhmille oman tieteenalan kirjastossa.  

Kirjastokierroksen jälkeen opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa kirjaston tilat ja palvelut
 • osaa käyttää kirjaston peruspalveluita itsenäisesti
 • tietää, mistä voi kysyä neuvoa

1. vaihe: Tietoaineisto tutuksi (yht. 3-4 tuntia)

Jotta uudet opiskelijat pystyisivät mahdollisimman tehokkaasti käyttämään opinnoissa tarvitsemiaan tietoaineistoja, suosittelemme, että opetussuunnitelmaan sisällytetään ensimmäisessä vaiheessa vähintään seuraava kirjaston tarjoama koulutus:

 • yleisluento
 • kirjastokierros
 • demot (2 t)

Yleisluento, 15-45 min

Yleisluennon kukin oppiaine voi sijoittaa haluamaansa kohtaan ops:aa. Oppiaineissa, joissa tietoaineiston käyttö alkaa heti opintojen alussa, yleisluento on tietenkin hyvä sijoittaa heti johdantokurssille. Mikäli tietoaineistoa ei käytetä oppiaineessa heti opintojen alussa, yleisluento voidaan pitää myöhemminkin.

Yleisluennon jälkeen opiskelijalla on

 • yleiskuva yliopiston tietoaineisto-ympäristöstä
 • perustiedot tietoaineiston saatavuudesta

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yleisluennon jälkeen

 • opiskelija tietää, miten yliopiston kirjaston hankkiman aineiston saa käyttöönsä ja mistä siitä saa lisätietoja (erityisesti Volter-kirjastotietokanta ja kirjaston aineisto-oppaat).

Demot, 2 t

1. vaiheen demo sisältää kahden tunnin opetuksen (2 * 45 min) harjoituksineen it-luokassa.

Demon jälkeen opiskelija mm.

 • omaa yleiskuvan TY:lla käytössä olevasta tietoaineistosta
 • löytää itsenäisesti tarvitsemansa kurssikirjat
 • tietää, miten e-aineistoja voi käyttää myös kotikoneella