Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Turun yliopisto

OPS ja informaatiolukutaito: 3. vaihe: Graduvaiheen kirjallisuushaku

Mitä 1 tunti sisältää?

Mikäli tilaat opiskelijoille graduvaiheessa kahden tunnin (2 * 45 min) koulutuksen, mieti, mitä haluat opiskelijoiden osaavan.

Tunnissa (45 min) kouluttaja ehtii käydä opiskelijoiden kanssa läpi yhden (1) kansainvälisen tietokannan kunnolla.

Tällöin kouluttaja

  • esittelee tietokannan ja sen sisällön
  • demoaa sen käyttöä
  • teettää harjoituksen/sia
  • käy läpi harjoitukset ja vastaa kysymyksiin
  • kertoo mahdollisten ongelmien tms. ratkaisut

3. vaihe: Graduvaiheen kirjallisuushaku

Graduvaiheen kirjallisuushaku-demot on hyvä tilata kirjastosta siinä vaiheessa, kun opiskelijat alkavat valmistella pro gradu - tai muuta lopputyötään.

Kirjaston kouluttajat tutustuvat mielellään opiskelijoiden aiheisiin etukäteen, jotta demojen esimerkit voidaan tehdä opiskelijoiden omista aiheista.

Graduvaiheen demot voivat sijoittua gradu-seminaarin tai muun sopivan opintojakson yhteyteen.

Graduvaiheen demotuntien jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti

  • löytää aiheensa kannalta tärkeimmät kansainväliset tietokannat / tietoaineistot
  • miettiä eri vaihtoehtoja hakutermeiksi oman aiheensa käsitteiden pohjalta
  • käyttää eri aineistojen hakuliittymiä tehokkaasti ja monipuolisesti
  • hankkia käyttöönsä tarvitsemansa sekä painetut että elektronisen aineiston

Graduryhmät

Graduryhmät voivat myös itse tilata koulutusta suoraan kirjastosta. Tällöin sovitaan yhdessä aika ja paikka sekä teemat, joita ryhmäläiset toivovat käsiteltävän.

Kirjaston IL-oppimateriaalit

IL-opetusta voidaan järjestää myös flipped classroom -menetelmällä, jolloin opiskelijat tutustuvat sovittuihin materiaaleihin etukäteen ja harjoituksissa keskitytään opiskelijoiden omiin aiheisiin ja kysymyksiin.