Skip to main content

E-aineistojen käyttöehdot: Therapia Fennica

Kuvaus

Palvelun tarjoaja: Kandidaattikustannus Oy

Therapia Fennica -kirjan e-versio on
tarkoitettu lääketieteen opiskelijoiden, lääkäreiden, muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä
muiden terveydenhuollosta kiinnostuneiden koulutukseen ja ammatissa toimimisen tueksi.

Auktorisoidut käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät:

Auktorisoituja käyttäjiä ovat Yliopiston opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta.

Paikalliskäyttäjät:

Paikalliskäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole auktorisoitu käyttäjä, mutta jolle on oikeus tarjota pääsy aineistoon Yliopiston fyysisissä tiloissa. Paikalliskäyttäjien on oltava Yliopiston opiskelijoita tai työntekijöitä tai Turun yliopiston kirjaston asiakkaita. Yliopistolla on oikeus tarjota paikalliskäyttäjilleen pääsy aineistoon Yliopiston tiloissa.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:

  • Selailla teosta ja tehdä siitä tiedonhakuja
  • Tulostaa ja/tai tallentaa sähköisesti osia teoksesta
  • Ottaa kohtuullisen määrän valokopioita tulostetusta teoksen osasta
  • Esittää julkisesti osia teoksesta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tai vastaavassa opiskeluun tai työskentelyyn liittyvässä tilaisuudessa lähdetiedot mainiten.

Teoksen muokkaaminen ja Teoksen tai sen osien uudelleenjulkaisu voidaan tehdä vain KKOy:lta saadulla kirjallisella luvalla.

Tieteellinen kommunikointi: auktorisoidut käyttäjät saavat luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia teoksesta muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muilla tavoin.

Kurssipaketit: auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia teoksesta elektronisessa ja painetussa muodossa Yliopiston opetuksessa käytettävien kurssipakettien tai aineistolistojen laatimiseen.

Linkitys: Yliopisto saa muodostaa linkkejä teokseen omilla internet-sivuillaan.

Teoksen kaiken kopioinnin ja tulostamisen tulee tapahtua Kopioston tekijänoikeussäännösten ja kopiointiluvan puitteissa. Teoksen tulostaminen ja kopiointi on sallittu vain henkilökohtaiseen ja opetuskäyttöön.


Kielletty käyttö

Teoksen muokkaaminen ja Teoksen tai sen osien uudelleenjulkaisu kiellettyjä, voidaan tehdä vain KKOy:lta saadulla kirjallisella luvalla.

Teoksen tulostaminen ja kopiointi muuhun kuin henkilökohtaiseen ja opetuskäyttöön.

Käyttö

Käyttö IP-tunnisteinen yliopiston verkossa.

Etäkäyttö on sallittu auktorisoiduille käyttäjille, joilla on utu-tunnukset.