Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

E-aineistojen käyttöehdot: Oppiportti

Kuvaus

Duodecim Oppiportti on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen työkalu. Palveluun kuuluvat Duodecimin modernit verkkokoulutukset ja sähköiset oppikirjat. Ostettuun pakettiin kuuluu kirjoja sekä artikkeleita.

Auktorisoidut käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät

  • Turun yliopiston opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta
  • paikalliskäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole auktorisoitu käyttäjä, mutta jolla on oikeus käyttää aineistoa Turun yliopiston fyysissä tiloissa

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät saavat

Yleistä

  • käyttää, lukea, katsella ja selata Tietokantaa sekä etsiä tietoa Tietokannasta

Tallentaminen

  • ottaa yksittäisiä osia Tietokannasta itselleen. Asiakkaan toisintamat yksittäiset Tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Tietokannasta

Kurssipaketit

  • käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen. Lähde- ja tekijätiedot tulee mainita asianmukaisesti.
  • aineisto ei saa muodostaa kurssipaketin pääasiallista sisältöä

Muuta

  • käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa (myös asiakkaan julkisilla www-sivuilla) sekä muodostaa linkkejä aineistoon omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Auktorisoidut käyttäjät eivät saa

Toisintaminen

  • toisintaa Tietokantaa pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa

Muuttaminen

  • kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa tietokantaa

Levittäminen

  • levittää tietokantaa tai sen kopioita tai saattaa Tietokantaa muuten yleisön saataviin millään tavalla

Käyttö

Käyttö IP-tunnisteinen yliopiston verkossa.

Etäkäyttö on sallittu auktorisoiduille käyttäjille, joilla on utu-tunnukset.

Kaukolainat

Asiakkaalla on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle. Käyttäjälle luovutetaan vain paperikopio ja elektroninen kopio tuhotaan heti kun se on tulostettu.