Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Turun yliopiston kirjasto

E-aineistojen käyttöehdot: Terveysportti

Kuvaus

Kustannus Oy Duodecimin portaalipalvelu terveydenhuoltohenkilöstölle.

 

Käyttöoikeutemme kattaa

Terveysportin perustiedonhallintajärjestelmä

 • Lääkärin tietokannat (LCD)
 • Duodecimin verkkoversio, mm. Duodecimin artikkelit vuodesta 1885-
 • EBM Guidelines
 • Cochrane Library
 • Matkailijan tietokanta
 • Laskurit ja lomakkeet
 • Käypä hoito -suositukset
 • ICD-10 ja Toimenpideluokitukset
 • Uutispalvelu Duodecimin uutissähkeet
 • SPR:n Veripalvelun oppaat
 • Yhteistyökumppaneiden viestintä
 • Suomalaiset väitöskirjat
 • Terveydenhuollon osoitetietokanta
 • Dynamed Plus -  tietokanta terveydenhuollon ammattilaisille
 • Terveyskirjaston potilasohjeet integroituna Lääkärin käsikirjaan ja Sairaanhoitajan käsikirjaan

Duodecimin lääketietokanta

 • Pharmaca Fennica, Suomen lääkeohje Oy:n, EMA:n ja Fimean valmisteyhteenvetoselosteet
 • Suomen apteekkariliiton TAKSA:n valmisteyhteenveto
 • Kelan korvattavuustiedot
 • Hoitosuositusten mukaiset kontraindikaatiot
 • Määräaikaiset erityislupavalmisteet, vitamiinit, hivenaineet
 • Kasvirohdosvalmisteet
 • Lapsi ja lääke

Sfinx-lääkeinteraktiotietokanta

 • Pharao - 12 000 arviota yli 1300 lääkkeen haittavaikutuksista

Raskaus- ja imetystietokanta - arvio yli 1000 lääkeaineesta

Muut tietokannat ja sanakirjat

 • Lääketieteen Suomi-Englanti-Suomi -sanakirjan
 • Etsi diagnoosi ja ihotautikuvasto
 • Hammaslääketiede ja suun terveys
 • Sairaanhoitajan tietokannat

Auktorisoidut käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät

 • Turun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta
 • paikalliskäyttäjillä on oikeus päästä käyttämään Terveysportissa sijaitsevia tietokantoja yliopiston fyysissä tiloissa

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät saavat

Yleistä

 • käyttää, lukea, katsella ja selata Tietokantaa sekä etsiä tietoa Tietokannasta

Tallentaminen

 • ottaa yksittäisiä osia Tietokannasta itselleen. Asiakkaan toisintamat yksittäiset Tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Tietokannasta

Linkittäminen

 • luoda linkkejä muun muassa omilta sivuiltaan ja järjestelmistään Terveysporttiin ja sen teksteihin
  • linkkien teko ei saa johtaa siihen, että aineistoon on pääsy muilla kuin yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla sekä paikalliskäyttäjillä

Kielletty käyttö

Auktorisoidut käyttäjät eivät saa

Toisintaminen

 • toisintaa Tietokantaa pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa

Muuttaminen

 • kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa tietokantaa

Levittäminen

 • levittää tietokantaa tai sen kopioita tai saattaa Tietokantaa muuten yleisön saataviin millään tavalla

Käyttö

Käyttö IP-tunnisteinen yliopiston verkossa.

Etäkäyttö on sallittu auktorisoiduille käyttäjille, joilla on utu-tunnukset.