Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

E-aineistojen käyttöehdot: Suomen laki

Aineistokuvaus

Suomen Laki Online on elektronisessa muodossa julkaistu Suomen Laki -teos, joka sisältää myös Verolait, hallituksen esityksiä 1987-1999 sekä KKO:n ja KHO:n julkaistut ratkaisut vuosilta 1980-1999. Lisäksi mukaan on otettu yli 200 säädöstä, jotka ovat painetuissa Suomen Laki ja Verolait -teoksissa viitteenä tai ajanluvunmukaisessa hakemistossa.

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät

 • yliopiston tutkijat ja henkilökunta
 • yliopiston opiskelijat
 • paikalliskäyttäjät

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät saavat

Yleistä

 • käyttää aineistoa opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin
 • selailla aineistoa ja tehdä siitä tiedonhakuja

Tulostaminen ja tallentaminen

 • tulostaa ja/tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta

Aineiston luovuttaminen

 • luovuttaa toisille auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta

Aineiston esittäminen

 • esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Tieteellinen kommunikointi

 • luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia aineistosta muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin

Kurssipaketit

 • käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Portaalit

 • tehdä aineistoon hakuja

Koulutus ja sisäinen markkinointi

 • käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös yliopiston julkisilla verkkosivuilla) käyttäjien kouluttamisessa ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa

Linkitys

 • saavat muodostaa linkkejä aineistoon omilla www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Auktorisoidut käyttäjät eivät saa

Kaupallinen käyttö

 •  käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin

Käyttö

Käyttö IP-tunnisteinen yliopiston verkossa.

Etäkäyttö on sallittu auktorisoiduille käyttäjille, joilla on utu-tunnukset.