Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

E-aineistojen käyttöehdot: SVAR - Svenska arkivinformation

Description

Viitetietokanta kotimaisten aikakaus- ja sanomalehtien artikkeleista. Artikkelit on YSA-asiasanoitettu sekä YKL-luokitettu ja varustettu tarvittaessa selventävin huomautuksin. Aikakauslehtimateriaalia on vuodesta 1982 alkaen, sanomalehtiartikkeleita vuodesta 1996. Tietokannan vuosikartunta on n. 35 000 tietuetta ja tietuemäärä on n. 600 000 viitettä. Seurannassa on n. 300 nimekettä, joista vuonna 2010 sanomalehtiä 19 kpl. Lehtivalikoima kattaa keskeisimmät yleisaikakauslehdet, mutta myös tieteenalakohtaisia erikoislehtiä. Valikoimaa rakennettaessa on otettu erityisesti huomioon yleisten kirjastojen sekä ammattikorkeakoulukirjastojen tarpeet. Erityisiä painopistealueita ovat populaari tekniikka sekä sosiaali- ja terveysala. Indeksointiohjelmassa olevien lehtien luettelo päivitetään vuosittain tammikuussa ja on nähtävillä BTJ Finland Oy:n kotisivulla

Authorised user

Authorized user

Palvelua saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation

 • opiskelijat
 • tutkijat henkilökunta (ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta)
 • kirjaston paikallisasiakkaat.
 • Yleisissä kirjastoissa käyttöön ovat oikeutettuja kirjaston henkilökunta (ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta)
 • kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat
 • kirjaston paikallisasiakkaat

Permitted use

Authorized users may

 

 • aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin
 • Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
 • ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
 • esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
 • Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
 • aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
 • aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Prohibited use

Authorized users may not

 

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisena tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointi tms.

 • kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
 • kaukopalvelukulujen periminen, aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
 • aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa (esim. Master of Business Administration, MBA).

Access

Access by IP-address in the university network.

Remote access is permitted for Authorized Users using University of Turku's utu-username.

Additional information

Interlibrary loan