Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Kasvatustieteet

Vinkkejä tutkielman kirjoittajalle

Perehdy aiheeseen

Voit perehtyä aiheeseesi kirjaston hankkimien hakuteosten ja käsikirjojen avulla. Yksittäisiä esimerkkejä löydät oppiainekohtaisista vinkeistä, voit myös hakea hakuteoksia Volter-tietokannasta. Käsitteiden määrittelyjä voit hakea esim. Tieteen termipankista.

Mieti aiheeseesi sopivat hakusanat

Mieti aihettasi kuvailevia sanoja sekä näille sanoille synonyymeja ja vaihtoehtoisia termejä. Löydät omaa aihettasi kuvailevia hakusanoja erilaisista asiasanastoista, esim. Yleinen suomalainen ontologia (YSO). Muista myös katsoa löytämiesi kirjojen ja artikkeleiden aihe- eli asiasanat! Käytä apuna MOT-sanakirjoja, kun haluat kääntää hakusanasi toiselle kielelle.

Hio hakulauseet kuntoon

Apua tiedonhaun toteuttamiseen löydät kirjaston tiedonhaun ja tieteellisen tiedon taitojen oppaista.

Löydä sopiva tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmiin voit perehtyä Sage Research Methods Online -tietokannan avulla. Voit myös hakea Volter-tietokannasta tutkimusmenetelmäkirjallisuutta käyttämällä esim. hakusanoja tutkimusmenetelmät, metodologia, kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkmus, sekä vastaavia englanninkielisiä termejä.

Huolehdi tutkimusaineistostasi

Vinkkejä tutkimusaineiston hallintaan (tallennus, tietoturva, varmuuskopiointi, tietosuoja) löydät kirjaston aineistonhallinta-oppaasta. Valmiita tutkimusaineistoja voit hakea esim. Tietoarkiston Aila-palvelusta (lisää valmiiden aineistojen hakupaikkoja löydät tämän oppaan Verkossa avoimesti saatavilla -sivulta).

Löydä sopivat lähteet

Tutkimuskirjallisuutta löydät kirjaston hankkimista tietokannoista. Tietokanta kannattaa valita sen mukaan, minkälaista tietoa olet hakemassa.

Volterista löydät kirjoja, joista saat perustietoa tutkimusaiheestasi ja teoriapohjaa omalle tutkimuksellesi. HUOM! Muista hakea Volterissa myös englanninkielisillä hakusanoilla, jotta saat hakutuloksiin mukaan myös englanninkieliset e-kirjat!

Uusimmat kotimaiset tutkimustulokset löydät alan keskeisistä tieteellisistä lehdistä. Yksittäisiä lehtiartikkeleita voit hakea kansallisesta Finna-palvelusta (tee haku, rajaa tulokset hakutuloslistan vasemmalta puolelta aineistotyyppi --> lehti/artikkeli). Listaus kotimaisista kasvatustieteellisistä lehdistä löytyy tämän oppaan lehdet-sivulta. HUOM! Kasvatustieteissä julkaistaan paljon uutta tutkimusta myös kirjoissa, joten muista aina hakea myös Volterista.

Uusin kansainvälinen tutkimus puolestaan löytyy kansainvälisistä tieteellisistä lehdistä. Voit hakea yksittäisiä lehtiä Volterista, mutta kattavimmat tulokset saat, kun haet kansainvälisiä artikkeleita kasvatustieteiden artikkelitietokannoista. Listauksen kasvatustieteellisistä sekä muista hyödyllisistä tietokannoista löydät tämän oppaan tietokannat-sivulta.

Varmista lähteiden laatu ja tieteellisyys

Muista miettiä jokaisen löytämäsi lähteen kohdalla, onko lähde tieteellinen, luotettava ja laadukas. Vinkkejä hakutulosten arviointiin ja tieteellisen tekstin tunnistamiseen löydät kirjaston tieteellisen tiedon taitojen oppaasta: Tiedonhaun ja hakutuloksien arviointi ja Tieteellistä vai ei?

Hallitse lähteesi

Ota lähteet talteen ja tee lähdeluettelo käyttämällä viitteidenhallintaohjelmaa. Ohjeita eri viitteidenhallintaohjelmien käyttöön löydät kirjaston viitteidenhallintaoppaasta.

Tarkista oikeinkirjoitus

Tarkista oikeinkirjoitus Kielitoimiston sanakirjasta ja Kielitoimiston ohjepankista.

Palauta gradu!

Ohjeet gradun palautukseen löydät UTUGradu-oppaasta.