Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Avoin julkaiseminen

HAKUVAIHEESSA

Avoin tiede: Avoin saatavuus ja aineistojen avaaminen Akatemian syyskuun haussa

AINEISTOJEN AVAAMINEN: 

Akatemialle tehtävän hakemuksen tutkimussuunnitelman kohdassa ”4.3. Avoin tiede” kuvataan lyhyesti aineiston hallinnan avainasiat hakuvaiheessa. Varsinainen aineistonhallintasuunnitelma toimitetaan vasta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen kahdeksan viikon kuluessa päätöspäivästä. Rahoitusta voidaan maksaa vasta, kun aineistonhallintasuunnitelma on toimitettu. Tarkemmat Turun yliopiston ohjeet: https://utuguides.fi/tutkimusdata/SA2020

 

AVOIN SAATAVUUS: 

Akatemialle tehtävän hakemuksen tutkimussuunnitelman kohdassa ”4.3. Avoin tiede” kirjoitetaan avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma, joka ottaa huomioon Akatemian edellytykset avoimen saatavuuden toteuttamisesta 3 eri mallin avulla:

  1. Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon tai -tietokantaan. Turun Yliopistossa rinnakkaistallenteiden julkaisuarkistona toimii UTUCRIS Tutkimustietojärjestelmä.

Useimmat tieteelliset kustantajat sallivat ja Akatemia kannustaa artikkelin viimeisimmän ja editoidun vertaisarvioidun version rinnakkaistallentamisen. Rinnakkaistallenteelle kustantajat asettavat eripituisia karenssi- ts. embargoaikoja. Akatemia sallii 6 kuukauden, humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla12 kuukauden embargon.

Akatemia sallii myös artikkelin rinnakkaistallennuksen nk. pre-print-versiona, eli tutkijan oman todennäköisesti vertaisarvioimattoman käsikirjoitusversion, mikäli kustannussopimus ei salli muun version rinnakkaistallentamista.

Tähän malliin ei sisälly artikkelin avausmaksuja.

  1. Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, niin sanotussa open access -julkaisussa. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Lehti saattaa veloittaa julkaisemisesta kirjoittajamaksun (nk. article processing charge = APC). Turun yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus saada alennuksia kirjoittajamaksuista.
     
  2. Akatemia hyväksyy myös hybridimallisen avoimen julkaisemisen. Tässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä, tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja kirjoittaja voi maksamalla kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun (nk. article processing charge = APC) ja avata artikkelinsa avoimesti saataville. Turun yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus saada alennuksia kirjoittajamaksuista.

Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita, mutta myös muita julkaisutyyppejä kannustetaan julkaisemaan avoimesti.

Katso lisätietoja: www.aka.fi/avoin_tiede

JULKAISUSUUNNITELMAN KIRJOITTAMINEN

Kirjoittaaksesi julkaisusuunnitelman ja tarkistaaksesi kustantajien rinnakkaistallennuspolitiikat, avoimen julkaisemisen muut linjaukset sekä kirjoittajamaksut, voit käyttää seuraavia palveluita:

  • Sherpa/Romeo-palvelua. Kyseessä on verkkopalvelu, johon on tallennettu tunnetuimpien kansainvälisten kustantajien linjauksia lehtiartikkeleiden rinnakkaistallennuksen ehdoista.
  • Julkaisufoorumia. Julkaisufoorumissa ilmoitetaan onko julkaisukanava indeksoitu DOAJ (directory of OA journals)-tietokantaan, eli gold open access -lehtien yhteistietokantaan.
  • Uusimmat linjaukset löytyvät  tarkistamalla ne lehtien ja kustantajien verkkosivuilta
  • Kirjoittajamaksujen alennuksista löytyy tietoa osoitteesta: https://utuguides.fi/oa/kirjoittajamaksut.

BUDJETOINTIA VARTEN

Avoimen julkaisemisen kultaista- ja hybridimallia käytettäessä hanke voi käyttää Akatemian myöntämää tutkimuskulurahoitusta artikkelin avausmaksuihin. 

APUA JA NEUVONTAA

Jos haluat apua julkaisusuunnitelmassasi olevien lehtien avoimuuden linjausten tarkistamisessa sekä artikkeleiden avausmaksujen selvittämisessä,  ole yhteydessä palveluosoiteeseemme openutu@utu.fi 21.9. mennessä.