Skip to Main Content
Turun yliopisto

OPS ja informaatiolukutaito: Etusivu

IL-taidot (informaatiolukutaito = tiedonhaku-, hankinta- ja hallintataidot) jokaiselle opiskelijalle

Turun yliopiston kirjasto tarjoaa tiedekunnille, laitoksille ja oppiaineille maksutta räätälöityä IL-opetusta, jonka oppiaineet voivat sisällyttää haluamiinsa opintojaksoihin opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Opetusta antavat informaatikot tekevät mielellään yhteistyötä oppiaineiden ja opettajien kanssa varsinkin

  • hyvien tiedonhakuesimerkkien ja –tehtävien laatimisessa
  • parhaiden lähteiden löytämisessä ja paikantamisessa
  • ajallisesti ja sisällöllisesti oppiaineelle ja opiskelijalle mielekkään kokonaisuuden suunnittelussa
  • IL-opetuksen integroimisessa opintojaksoon ja opetussuunnitelmaan

Suunnitellessaan IL-opetuksen sisällyttämistä opintoihin tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden kannattaa ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä kirjastoon.

Opiskelijoilta saatua palautetta:

  • Paljon uutta tietoa. Jopa perustietoa, josta olisi ollut hyötyä aiemminkin.                        
  • Oli tärkeää, jotta osaa hakea kandiin ja myöhemmin graduun aineistoa.
  • Neuvojen avulla löytyi paljon aineistoa kandia varten.
  • Tällaista ei ole ennen opetettu.
  • Oli tärkeä oppia hakemaan tietoa eri tietokannoista, koska itse niiden löytäminen ja käyttäminen on vaikeaa.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko, heräsikö ajatuksia, haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä joko oman tiedekuntasi informaatikkoon, tiiminvetäjä Leena Järveläiseen tai koko Tietopalvelu ja opetus -tiimiin tietopalvelu@utu.fi!