Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

HAKUVAIHEESSA

Avoin tiede: Avoin saatavuus ja aineistojen avaaminen Akatemian syyskuun haussa

AVOIN SAATAVUUS:
Akatemialle tehtävän hakemuksen tutkimussuunnitelman kohdassa "4.3. Avoin tiede" kirjoitetaan avointa saatavuutta tukeva julkaisusuunnitelma ja kuvataan lyhyesti aineiston hallinnan avainasiat.

AINEISTOJEN AVAAMINEN: 

Akatemialle tehtävän hakemuksen tutkimussuunnitelman kohdassa ”4.3. Avoin tiede” kuvataan lyhyesti aineiston hallinnan avainasiat. Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta hankkeen tuottamien tutkimusaineistojen avaamista vähintään metadatan (kuvailutiedot) osalta. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään.

Lisätietoa: https://www.aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/aineistonhallinta/aineistonhallintasuunnitelma/

Hakijan tulee kertoa:

 1. Minne aineisto tallennetaan ja miten se varmuuskopioidaan hankkeen aikana. 
  Katso Turun yliopiston IT:n vinkit sekä yliopiston tietoturvalauseke.
  Yhteydenotot projektin aikaisten tallennusratkaisujen suunnitteluun ja budjetointiin liittyen: data@utu.fi

  HUOM! Älä käytä henkilötietojen tai sensitiivisen aineiston tallennukseen kaupallisia pilvipalveluita
  Aineiston tallentaminen pelkästään muistitikuille jtai tietokoneen kiintolevylle ei ole kestävä ratkaisu
  Turun yliopiston IT:n omat tallennuspalvelut takaavat aineiston automaattisen varmuuskopioinnin.
   
 2. Miten ratkaistaan aineistojen jakamiseen liittyvät mahdolliset lailliset ja eettiset kysymykset (esim. omistajuus, tekijänoikeudet, arkaluonteisuus).
  Osoita, että pystyt teknisesti tunnistamaan, ennakoimaan ja hallitsemaan aineistonhallintaprosessiin liittyviä eettisiä ja tietosuojaan ja -turvaan liittyviä laillisia riskejä.

  Osoita olevasi tietoinen aineistoosi liittyvistä IPR-asioista. Aineistojen omistajuudesta, käyttöoikeudesta, avaamisesta ja jakamisesta sekä tieteellisten julkaisujen tekijyydestä on hyvä sopia tutkimusryhmän sisällä jo ennen tutkimuksen alkua. IPR-asioihin liittyvissä sopimuksissa saat apua osoitteesta legal@utu.fi.

  HUOM! Tee jo hyvin varhaisessa vaiheessa sopimukset KAIKKIEN aineiston käsittelyyn osallistuvien osapuolten kanssa
               Suunnittele, miten jaat (sensitiivistä) aineistoa erityisesti jos sinulla on tutkimuspartnereita Turun yliopiston tai Suomen ulkopuolella
               Tee selkeä ero tutkimuksen aikana jaettavan aineiston ja projektin jälkeisen aineiston julkaisemisen välillä projektin päätyttyä
               Kirjoita tässä kohtaa pelkästään aineiston jakamisesta. Tutkimuksen muut eettiset aspektit esittelet kohdassa 4.1.
   
 3. Minne aineisto tai sen julkaistavissa oleva osa laitetaan saataville hankkeen päätyttyä

              Aineistoa voidaan julkaista joko data julkaisuissa tai data-arkistoissa. Suomen Akatemian suosittelemia data-arkistoja ovat:
              Tietoarkisto FSD, joka ottaa vastaan paitsi yhteiskuntatieteellisiä, myös esimerkiksi humanistisia ja terveystieteellisiä aineistoja
              FIN-CLARIN-järjestelmä (kieliaineistot)
              CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen FAIRDATA-palvelut joko aineistolle (IDA, AVAA) tai sen kuvailutiedoille (QVAIN) 
              Lisätietoa CSC:n Tietopaketti akatemianhakijalle
              CERNin Zenodo-arkisto (Turun yliopistolla oma Community)
              European Data Infrastructure EUDAT -tallennuspalvelu kaikille tieteenaloille.
              Data-arkistojen hakupalvelu: https://www.re3data.org

Tallennuspaikoista löydät lisätietoa Tutkimusdata-oppaasta tai IT:n intrasivuilta Avoimet tutkimusaineistot ja aineistojen julkaiseminen.

 1. Mikäli hankkeessa ei kerätä tai tuoteta lainkaan tai osittain jatkokäyttöön soveltuvaa aineistoa, on perusteltava miksi aineistoa ei voi millään tavoin tai edes osittain avata jatkokäyttöä varten.

BUDJETOINNISTA:

Hakemuksen rahoitussuunnitelmassa hakijan tulee huomioida, että tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulujen katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen isäntäorganisaation yleiskustannuksiin, mutta niitä voidaan myös perustellusti hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi. 

Harkitse tarkkaan, mitä resursseja tarvitaan aineiston jakamiseen, säilyttämiseen ja kuratointiin. Perustele niiden tarpeellisuus. Tarvittavia resursseja ovat esimerkiksi säilytyskustannukset, laitteet, työaika sekä mahdolliset data-arkiston tallennuskustannukset. Huomio, että myös aineiston saataville asettamisen valmistelusta aiheutuu kustannuksia ja se vie aikaa. Kerro, miten kaikki yllä mainitut on otettu huomioon kustannuslaskelmassa.

TARVITSETKO APUA?

Jos tarvitset apua hakuvaiheessa aineistonhallintaan liittyen, ota yhteyttä viimeistään 21.9. palveluosoitteeseemme  openutu@utu.fi

MYÖNTEISEN RAHOITUSPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN

Varsinainen aineistonhallintasuunnitelma toimitetaan vasta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen kahdeksan viikon kuluessa päätöspäivästä. Rahoitusta voidaan maksaa vasta, kun aineistonhallintasuunnitelma on toimitettu. 

TOIMI AJOISSA

Siinä vaiheessa kun saat ilmoituksen pääsystäsi jatkoon hakemusvaiheessa, voit alkaa jo hahmottelemaan hankkeen aineistonhallinnasta laajempaa suunnitelmaa. Aika rahoituspäätöksestä siihen, että sinun tulee jättää yliopiston tarkistama aineistonhallintasuunnitelma Suomen Akatemialle, ei ole pitkä huomioon ottaen prosessin ajoittumisen kesäkauteen 2021. Aineistonhallintasuunnitelmassa pitää kertoa tarkasti ja hyvää aineistonhallintatapaa noudattaen kaikista hankkeeseen liittyvistä IPR-oikeuksista, tallennusratkaisuista niin tutkimuksen aikana kuin sen päätyttyäkin sekä tietosuojaan liittyvistä asioista.

VARSINAISEN AINEISTONHALLINTASUUNNITELMAN KIRJOITTAMINEN

Kun olet saanut tiedon myönteisestä rahoituspäätöksestä, sinulla on kolme (3) viikkoa aikaa laatia aineistonhallintasuunnitelma. Aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa suositellaan käytettävän DMPTuuli-verkkotyökalua, josta löytyy Suomen Akatemian ohjeet suunnitelman laatimiseksi.

Suunnitelman laatimisessa käytä apuna Turun yliopiston laatimaa kriteeristöä hyvästä aineistonhallintasuunnitelmasta (kriteeristö julkaistaan keväällä 2021).

Suunnitelman tulee olla enintään noin kahden (2) sivun pituinen.

Lähetä suunnitelmasi kommentoitavaksi yliopiston tutkimuksen palveluille osoitteeseen openutu@utu.fi kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon myönteisestä rahoituspäätöksestä.

Kun suunnitelma on valmis, tutkija toimittaa suunnitelman controller-tiimille controller@utu.fi ja tallettaa sen SARA-järjestelmään. Laitosjohtaja hyväksyy suunnitelman verkkoasioinnissa ennen hakijan hyväksyntää.
 

APUA JA VINKKEJÄ

Webinaarisarja aineistonhallintaan liittyvissä asioissa: (tulossa Turun yliopiston tutkimuspalveluiden webinaarisarja syksyllä 2020)

Työpajoja: Järjestämme keväällä 2021 myönteisen rahoitusäätöksen saaneille työpajoja aineistonhallintasuunnitelman teosta

TY:n opas aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta: https://utuguides.fi/tutkimusdata/aineistonhallinta

Vinkkejä hyvän aineistonhallintasuunnitelman tekoon:

https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf

https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-management-plans --> Data Management Plan