Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Turun yliopiston kirjasto

Koulutustarjonta

Tieteellisen julkaisemisen arviointivälineitä

Yleiskuvaus Kirjaston asiantuntijoiden pitämä koulutus viittauksista ja niiden lähteistä.
Osaamistavoitteet Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa hakea viittauksia ja h-indeksejä Web of Science, Scopus ja Google Scholar -tietokantojen tietojen pohjalta. Lisäksi osallistujalla on yleiskäsitys Impact Factor -luvuista, Julkaisufoorumista ja saalistajalehdistä.
Sisältö
  • Viittaukset ja h-indeksi Web of Science -tietokannasta
  • Viittaukset ja h-indeksi Scopus-tietokannasta
  • Viittaukset ja h-indeksi Google Scholarista
  • Impact Factor -luvut, Julkaisufoorumi, saalistajalehdet
Toteutustavat Webinaari/ Koulutus mikroluokkassa
Kesto 1 h

Ajankohta & ilmoittautuminen

Koulutukset mikroluokassa

  • ei mikroluokkaopetuksia keväällä 2021

Webinaarit 


HUOM! Linkki webinaariin lähetetään webinaaria edeltävänä päivänä. Webinaarinauhoite lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Lisämateriaali Julkaisujen arvioinnin opas: http://utuguides.fi/arviointi
Kohderyhmä Kaikkien tieteenalojen loppuvaiheen opiskelijat, jatko-opiskelijat, tutkijat, opettajat ja henkilökunta. Koulutus voidaan räätälöidä tiedekunnalle, laitokselle tai oppiaineelle.
Lisätietoja

Kysymyksiä koulutukseen liittyen voi lähettää osoitteeseen tietopalvelu@utu.fi

Tietosuojailmoitus