Skip to Main Content
Turun yliopisto

Koulutustarjonta

Tieteellisen julkaisemisen arviointivälineitä

Yleiskuvaus

Kirjaston asiantuntijoiden pitämä koulutus viittauksista ja niiden lähteistä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa hakea viittauksia ja h-indeksejä Web of Science, Scopus ja Google Scholar -tietokantojen tietojen pohjalta. Lisäksi osallistujalla on yleiskäsitys Impact Factor -luvuista, Julkaisufoorumista ja saalistajalehdistä.

Sisältö

  • Viittaukset ja h-indeksi Web of Science -tietokannasta
  • Viittaukset ja h-indeksi Scopus-tietokannasta
  • Viittaukset ja h-indeksi Google Scholarista
  • Impact Factor -luvut, Julkaisufoorumi, saalistajalehdet

Toteutustavat

Webinaari/ Koulutus mikroluokkassa

Kesto

1 h

Ajankohta & ilmoittautuminen

 

Koulutukset mikroluokassa

  • ei mikroluokkaopetuksia syksyllä 2023

Webinaarit 

HUOM! Linkki webinaariin lähetetään webinaaria edeltävänä päivänä. Webinaarinauhoite lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Lisämateriaali

Julkaisujen arvioinnin opas: http://utuguides.fi/arviointi

Kohderyhmä

Kaikkien tieteenalojen loppuvaiheen opiskelijat, jatko-opiskelijat, tutkijat, opettajat ja henkilökunta. Koulutus voidaan räätälöidä tiedekunnalle, laitokselle tai oppiaineelle.


HUOM! Syksyllä 2023 webinaarisarja tieteellisistä lehdistä ja niiden mittareista

Tieteellisten lehtien arvioinnissa käytetään monia mittareita, esimerkiksi Impact factoreita ja JUFO-tasoja. Mutta mitä muita lehtien tarkastelussa käytettyjä mittareita on olemassa? Entä mistä näitä mittareita löytyy – ja miten tunnistaa epämääräiset saalistajalehdet? Keväällä 2023 järjestetään näitä kysymyksiä avaava webinaarisarja – katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan!

 

Lisätietoja

Kysymyksiä koulutukseen liittyen voi lähettää osoitteeseen tietopalvelu@utu.fi

Tietosuojailmoitus