Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Turun yliopisto

Koulutustarjonta

Tieteelliset lehdet ja niiden mittarit, webinaarisarja keväällä 2023

Tieteellisten lehtien arvioinnissa käytetään monia mittareita, esimerkiksi Impact factoreita ja JUFO-tasoja. Mutta mitä muita lehtien tarkastelussa käytettyjä mittareita on olemassa? Entä mistä näitä mittareita löytyy – ja miten tunnistaa epämääräiset saalistajalehdet? Keväällä 2023 järjestetään näitä kysymyksiä avaava webinaarisarja – ilmoittaudu mukaan!
 

Lehtien arvioinnin mittareita, tiistaina 14.2.2023, klo 15:00-16:00

Impact factor, CiteScore, JUFO-tasot, Google Scholar Metrics – mitä erilaiset lehti-indikaattorit mittaavat ja mitä ne kertovat lehdistä?

Webinaarissa käydään läpi
•    Impact factor, CiteScore, JUFO-tasot ja Google Scholar Metrics
•    Mistä indikaattorit löytyvät
•    mitä lehti-indikaattorit mittaavat ja mitä rajoitteita niiden käytössä tulisi huomioida

Ilmoittautuminen

 

Journal Citation Reports -tietokanta lehtitiedon lähteenä, tiistaina 14.3.2023, klo 15:00-16:00

Journal Citation Reports -tietokannasta löytyvät Impact factor -luvut, mutta myös paljon muuta lehtitietoa. Webinaarissa perehdytään JCR-tietokannan sisältöön ja sen kautta saatavilla oleviin erilaisiin mittareihin.

Webinaarissa käydään läpi
•    Journal Citation Reports -tietokannan sisältö
•    Impact factor -luvut ja niiden rajoitteet, muut viittausmääriin perustuvat mittarit
•    Muut JCR-tietokannasta löytyvät lehtitiedot

Ilmoittautuminen

 

Saalistajalehdet ja -kustantajat, tiistaina 9.5.2023, klo 15:00-16:00

Taloudellista hyötyä tavoittelevia, tietoisesti hyvää tieteellistä käytäntöä rikkovia lehtiä ja kustantajia kutsutaan saalistajalehdiksi ja -kustantajiksi. Mitä nämä saalistajat ovat ja mitä apuvälineitä lehtien luotettavuuden arviointiin on käytössä?

Webinaarissa käydään läpi  
•    mitä saalistajalehdet ovat
•    Cabells – saalistajajulkaisuja listaava tietokanta
•    muita lehtien luotettavuuden mittaamisen apuvälineitä

Ilmoittautuminen


HUOM! Linkki webinaariin lähetetään webinaaria edeltävänä päivänä. Webinaarinauhoite lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Julkaisujen arvioinnin opas: http://utuguides.fi/arviointi

Kohderyhmä

Kaikkien tieteenalojen loppuvaiheen opiskelijat, jatko-opiskelijat, tutkijat, opettajat ja henkilökunta.

Lisätietoja

Kysymyksiä koulutukseen liittyen voi lähettää osoitteeseen tietopalvelu@utu.fi

Tietosuojailmoitus