Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Geologia

Tietokannat

Google Scholar Search

Mikäli käytät Google Scholaria yliopiston verkon ulkopuolella, lisää Google Scholarin asetuksista (Asetukset - Kirjastolinkit) Turun yliopiston kirjastolinkit.

Tietokantojen hakuominaisuuksia

Yleistä

Web of Science on monitieteinen viitetietokanta. Web of Sciencen etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu vain Volterin tai kirjaston oppaiden kautta.Vinkkejä hakuun:

 • Aloita tiedonhaku Web of Science Core Collectionista
 • Vaihda hauksi Topic
  • Oletushakuna oleva All Fields laajentaa hakua liikaa (tuo mukaan muun muassa kokotekstit sekä viitteet)
  • Topic kohdistuu kenttiin: Title, Abstracts, Author Keywords, Keywords Plus
 • Hakutulokset järjestyvät relevanssin mukaan. Voit vaihtaa tämän esim. eniten viitattuun tai uusimpiin.
 • All Fields haulla maksimissaan 50 eri hakutermiä.
 • HUOM! Jos löytämäsi mielenkiintoinen artikkeli on konferenssijulkaisu, mutta TY:llä ei ole siihen saatavuutta, kannattaa sitä hakea Google Scholarista myös konferenssin nimellä!

Hakutekniikka
Miten?
Esimerkki

Katkaisumerkki

 

* tarkoittaa 0..n merkkiä

? on yhden merkin korvausmerkki

$ merkitsee 0 tai 1 merkkiä

 • Voi käyttää sanan alussa, keskellä tai lopussa.
 • Sananalkuinen katkaisu on käytössä vain Topic-ja Title-hauissa.

Comput*

> computer, computers, computing, compute..

*archaeolog*

> archaeological, osteoarchaeology

Monikot yms.

WoS hakee automaattisesti sanojen monikkomuotoja, verbien eri aikamuotoja, adjektiivien vertialumuotoja sekä sanojen erilaisia kirjoitusmuotoja (britti- ja amerikanenglanti) Topic- ja Title-hauissa. WoS hakee myös sanan perusmuotoa.

Fraaseissa ja katkaistuissa sanoissa ei ei hae automaattisesti muita muotoja.

cite

>cites, citing, cited, citation

loud

> loud, louder, loudest

color

>color, colour

color*

> color, colors, colorful

anas

> ana

Boolen operaattorit

Oletusoperaattorina AND, eli peräkkäin kirjoitetut sanat.

Sulut määrittävät hakujärjestyksen.

Ilman sulkuja hakujärjestys:

 1. NEAR/x
 2. SAME
 3. NOT
 4. AND
 5. OR

 

(python* OR java*) AND syntex*
Läheisyysoperaattorit

NEAR/n sanat voi olla joko edessä tai takana.

 • luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä.

Voi käyttää katkaisumerkkejä

SAME -käytössä vain osoitekentässä hakemassa samassa osoitteessa esiintyvät sana

(brit* OR "united kingdom") NEAR/5 "european union"

Lisävinkkejä: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/search-rules.htm

Scopus on monitieteinen viitetietokanta, jossa on kattava määrä tieteellisiä lehtiä, konferenssijulkaisuja, ammattilehtiä, kirjasarjoja ja patentteja. Scopuksesta löytyy hyvin myös pre-printtejä. Scopuksen pääpaino on yhteiskunnallissa ja kauppatieteellisissä julkaisuissa, mutta tietokannasta löytyy hyvin myös kovien luonnontieteiden aineistoa.Hakuvinkkejä Scopukseen:

Voit käyttää joko Documents tai Advanced-hakua. 

 • Käytä Advanced-hakua erityisesti kun haluat tehdä monipuolisempia hakuja kuin Documents haulla.
 • Advanced-haulla voit käyttää kenttäkoodeja tarkentamaan hakua. Katso Scpuksen oma ohje kentistä: Linkki ohjeeseen
 • Käytä aihealuerajausta harkiten. SUBJTERMS kenttäkoodilla voit rajata hakusi aihepiirin mukaan. Katso: Aihealueiden koodit

Rajaukset

 • Voit käyttää rajaustoimintoja haun jälkeen.
 • Huomaa että Subject area -rajaus ei yllä artikkelitasolle.

Linkkejä:

Kenttäkoodit / Field codes

Hakuvinkit


Hakutekniikka
Miten?
Esimerkki
Katkaisu- ja korvausmerkit

* tarkoittaa 0..n merkkiä

Voit käyttää missä kohtaa vain sanaa

 

 

? korvaa yhden merkin

Comput*

> computer, computers, computing, compute..

*archaeolog*

> archaeological, osteoarchaeology

wom?n

> women, woman

Monikot ja omistusmuodot

Tietokanta hakee perusmuodolla myös monikko ja omistusmuotoja.

Myös mikä tahansa muu muoto hakee muutkin muodot.

cite

>cites, citing, cited, citation

Fraasit

Lainausmerkit antavat tietokannalle mahdollisuuden tulkita fraasia. Voit myös käyttää katkaisua lainasmerkkien sisällä.

 

 

Aaltosulkeet fraasin ympärillä estää tietokantaa tulkitsemasta, eli tietokanta hakee vain ja ainostaan haettua kirjoitusmuotoa.

Et voi katkaista aaltosulkeiden sisällä.

"blue bird" 

> blue bird, blue birds, blue-bird

 

{exactly the phrase also with typos}

Boolen operaattorit:

AND, OR, AND NOT

Oletusoperaattorina AND-operaattori.

Sulkeet kertovat tietokannalle hakujärjestyksen, ilman sulkeita:

 1. OR
 2. W/n, PRE/n
 3. AND
 4. AND NOT
(python* OR java*) AND syntax*

Läheisyysoperaattorit

W/n

Pre/n

W/n löytää annetun määreen mukaisesti sekä edestä että takaa.

Pre/n löytää vain edestä.

deer W/5 conservation

> deer conservation, conservation of deer

 

Vinkkejä hakuun:

 • Perushaussa hakulausekkeet voi muodostaa sulkeita ja OR-operaattoria käyttäen. Sulkeet eivät kuitenkaan vaikuta hakuun. OR-operaattorilla kytketyt hakusanat yhdistetään joka tapauksessa ensin. 

Esim. monikulttuurisuus OR maahanmuuttajat varhaiskasvatus OR päiväkoti
= (monikulttuurisuus OR maahanmuuttajat) AND (varhaiskasvatus OR päiväkoti)

 • Hakusanojen järjestys vaikuttaa; ensimmästä sanaa painotetaan enemmän kuin toista, toista enemmän kuin kolmatta jne.

Esim. telomere cancer antaa viitteet eri järjestyksessä kuin cancer telomere

 • Haku kohdistuu oletuksena myös artikkelien kokoteksteihin.
 • Sivun vasemman yläkulman painikkeen takaa löytyvässä valikossa on Tarkennettu haku -lomake, jossa voi mm. kohdistaa haku otsikkoon tai hakea tietyn julkaisun artikkeleita.

Hakutekniikka Miten? Esimerkki
Katkaisumerkki

Google Scholarissa ei ole käytössä sanankatkaisua.

 • Tietokanta hakee automaattisesti monikko- ym. muotoja.
 • Hakutuloksissa ylimpänä on haettu muoto

comput

> computer, computers computing, 

Fraasihaku

Lainausmerkit

 • Ei voi katkaista, joten hakee vain annettua fraasia.
 • Ei hae monikkoa, taivutusmuotoja etc.

Julkaisun hakeminen voidaan naamioida fraasiksi laittamalla otsikko lainausmerkkeihin.

"dark chocolate"

"Dark chocolate improves endothelial and platelet function"

Korvausmerkki * korvaa sanan > käytä esimerkiksi fraasissa korvaamaan sanan.

""Esophageal ** Carcinoma"

löytää >

"Esophageal Squamous Cell Carcinoma"

Boolean operaattorit

Boolen operaattoreista parhaiten toimii OR. Automaattisesti sanojen väliin tulee AND-operaattori.

OR-operaattori tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla.

Tavuviiva (yhdysmerkki) - toimii kuten NOT-operaattori, eli poistaa hakutuloksista ne viitteet jotka sisältävät sanan (tai esim. verkko-osoitteen)

robotics kindergarten

"participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design"
 

virus OR viruses -computer

 

monikulttuurisuus päiväkoti -site:https://www.theseus.fi
hakutulokseen ei tule julkaisuja ammattikorkeakoulun Theseus-opinnäytearkistosta


Tarkennettua hakua (Advanced search) käyttämällä voit kohdistaa hakusi helpommin otsikkoon.

Tarkentaminen voi olla aiheellista, jos:

 • etsit tiettyä kirjaa tai artikkelia
 • halutaan parantaa hakutuloksien relevanssia
  • vaatii laajan hakusanavalikoiman tuottaakseen kattavan hakutuloksen
 • halutaan testata hakusanojen tai hakulauseiden toimivuutta
 • halutaan verrata tietokantoja
  • tietokannoissa on aina julkaisun otsikko; tiivistelmä voi tulla viiveellä ja asiasanat poikkeavat eri tietokannoissa

Tarkennetussa haussa voit kohdistaa haun otsikkoon.

 

ScienceDirect on Elsevier-kustantamon monitieteinen tietokanta. Tietokanta sisältää 2650 vertaisarvioidun kausijulkaisun artikkelit sekä yli 42 tuhatta e-kirjaa. Avoimen tieteen aineistoja on runsaasti.


Haku

ScienceDirect tietokannassa voi hakea perushaulla sekä tarkennetulla haulla. Paljon tietokantaa käyttävän kannattaa hyödyntää ScienceDirectin tilin tarjoamat mahdollisuudet.

Lue lisää:  https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/features


Hakutekniikka
Miten?
Esimerkki
Sanakatkaisu ja monikot

ScienceDirectissä ei ole käytössä erikoismerkkejä sanankatkaisuun. Eli eri muodot pitää kirjoittaa hakulausekkeeseen auki. Myös monikot pitää muistaa lisätä hakulausekkeeseen.

Tietokanta kuitenkin löytää sanojen eri kirjoitusvariaatioita.

color löytää myös colour

 

Erikoismerkit ja kirjoitusasut 

Kemiallisia kaavoja voi etsiä ilman muotoilua, samoin esim. kreikkalaiset kirjaimet voidaan kirjoittaa auki.

 

Omega löytää sekä omegan että Ω 

H20 löytää H2O

Boolen operaattorit

AND, OR, NOT

- Boolen operaattorit on kirjoitettava isolla

. Suluilla määritellään hakujärjestys.

('heart attack' OR 'myocardial infarction') AND diabetes AND NOT cancer

Fraasihaku

Lainausmerkit kertovat fraasista. Tietokanta osaa tulkita eri kirjoitusasut fraasin sisältä, eli esimerkiksi: "heart attack" ja "heart-attack" saavuttavat samat hakutulokset.

Myös monikot löytyvät.

"heart attack" löytää heart attack, heart-attack, heart attacks, heart-attacks etc

 

Elektronisen aineiston käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroninen aineisto on käytettävissä Turun yliopiston verkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle utu-tunnuksilla. Kirjautumista vaativat aineistot pyytävät tunnuksia automaattisesti, kun niihin mennään Volterin tai kirjaston oppaiden kautta.