Skip to Main Content
Turku University Library

Open Access Resources for Health Sciences

Öppet tillgängliga resurser (Open Access) inom hälsovetenskaper

 

Den här guiden fokuserar på resurser som är öppet tillgängliga för alla som vill hitta och använda sig av material på internet. Här kan du hitta information om hälsovetenskap och teknologi, samt hitta länkar till tillgängligt material (böcker, artiklar, rapporter, evidensbaserat praktiskt material, etc.).

Vad betyder öppet tillgängliga resurser och hur viktiga är de?

Öppet tillgängliga resurser grundar sig på uppfattningen att all vetenskaplig forskning som finansieras med statliga medel också skall finnas fritt tillgängligt för alla som är intresserade av materialet. En stor del vetenskaplig forskning publiceras ännu i avgiftsbelagda publikationer men open access publicering blir hela tiden mera populärt, eftersom vem som helst då får gratis tillgång till vetenskapliga forskningsresultat. Open access har också blivit populärt bland förläggare och journalleverantörer som har börjat erbjuda egna open access kanaler som ger författare möjligheten att publicera sitt material fritt tillängligt för alla.

Trovärdiga och säkra källor bekämpar felaktig information

Felaktig information sprids via ett flertal kanaler så som tabloider (tidning i litet format), klickbara artiklar och sociala medier. Dessa kanaler har en tendens att sprida felaktiga uppfattningar och överdriva obetydliga detaljer. Läsaren borde alltid analysera syftet med dessa kanaler och överväga att ta ibruk säkrare källor. I denna guide vill vi introducera säkra källor som man når överallt i världen med hjälp av internet.

En tekning om en tavla som säger: Du når kvalitetskällor inom din bransh när som helst och var som helst!

Kontaktuppgifter