Skip to main content

Maantiede

Kirjat / Books

 

MOT-sanakirjat / MOT-dictionaries

Mot-sanakirjat sisältävät sanakirjoja ja erikoissanastoja. Lisäksi käytössä englanninkielenkäännin ja -tarkistin.

Maantieteen hyllyluokat (Shelf Locations of Geography Books) - Quantum Library

Sijainti VOLTERissa
Call Number in VOLTER
SISÄLTÖ / CONTENT Selkämerkki
Spine label
Quantum Tiedeoppi Tiede,  tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen julkaiseminen, tieteen historia, tutkimus, koulutus / Science, Research, Ethics TIE
Quantum Biot.hakuteokset Biotieteiden hakuteokset / Biosciences Reference BHAK
Quantum Geot.hakuteokset Geotieteiden hakuteokset / Geosciences Reference GHAK
Quantum Yl.hakuteokset Yleiset hakuteokset / General Reference YHAK
Quantum Maant.Yleistä Maantiede, yleistä, aluemaantiede / Geography, General YLE
Quantum Maant.Opetus Maantieteen opetus / Geography, Teaching OPE
Quantum Maant.Hist. Maantieteen historia / Geography, History HIS
Quantum Maant.Metod.

Maantieteen tutkimusmenetelmät / Geography, Methodology, Research

MET
Quantum Maant.Matem.m. Kartografia, kaukokartoitus, ilmakuvaus, geodesia / Cartography, Remote Sensing, Geodesy, Aerial Photography MAT
Quantum Maant.Geoinform. Geoinformatiikka, GIS / GIS, Geoinformatics  GEOI
Quantum Maant.Luonn.Yl. Luonnonmaantiede, aavikot, luonnonmullistukset  / Physical Geography LM.Y   
Quantum Maant.Sää-&ilm. Sää, ilmasto, klimatologia, ilmastonmuutokset / Weather, Climate, Climatology  SÄÄ   
Quantum Maant.Geomorf. Geomorfologia, maanpinnan muodot, eroosio  / Geomorphology, Erosion GEOM  
Quantum Maant.Rannikk. Rannikkoalueet, rannikot /  Coasts, Coastal Areas     RAN         
Quantum Maant.Hydr.&os. Hydrologia, hydrografia, kaupunkihydrologia, vesistötutkimus, tulvat, hulevedet, oseanografia, merigeologia / Hydrology, Hydrography, Urban Hydrology, Oseanography, Flooding    HYDR  
Quantum Maant.Eliöm. Eliömaantiede, biogeografia / Biogeography  ELIÖ
Quantum Maant.Ymp.hoito Maisemamaantiede, maisemat, ympäristöt / Landscape, Environments YMP    
Quantum Maant.Matkailu Matkailututkimus, turismi, liikkuvuus, kuljetus, logistiikka / Tourism, Travel, Logistics MATK    
Quantum Maant.Kulttuur. Sosiaali- ja ihmistoiminnan maantiede, kulttuuri  / Human Geography  KM.Y
Quantum Maant.Väestöm. Väestö- ja asutusmaantiede   / Population Geography, Demographics VÄE
Quantum Maant.Talousm. Talousmaantiede, globalisaatio / Economic Geography, Globalization  TAL    
Quantum Maant.Maaseutu Maaseutumaantiede, maatalousmaantiede / Rural Geography MAAS
Quantum Maant.Kaupunk. Kaupunkimaantiede, urbanisoituminen / Urban Studies, Urbanization KAU    
Quantum Maant.Poliitt. Poliittinen maantiede, globalisaatio / Political Geography, Globalization  POL      
Quantum Maant.Kehitysm. Kehitysmaat, kolmas maailma / Development Studies, Developing World  KEH
Quantum Maant.Suunnitt. Suunnittelumaantiede, kaavoitus, aluesuunnittelu, aluepolitiikka / Town Planning, Planning SUUN
Quantum Maant.Suomi Suomi / Finland SUO   
Quantum Maant.Muu Eur. Eurooppa / Europe M.EUR 
Quantum Maant.Aasia Aasia  / Asia AAS
Quantum Maant.Afrikka Afrikka / Africa   AFR
Quantum Maant.P.&V.-Am. Pohjois- ja Väli-Amerikka / North & Central America P.AM
Quantum Maant.E.-Am. Etelä-Amerikka / South America E.AM
Quantum Maant.Aust.&Os. Australia ja Oseania  / Australia, Oceania AUST
Quantum Maant.Napamaat Napa-alueet  / Polar Regions NAPA
Quantum Kart.Hist. Historialliset kartastot   / Historical Atlases HIST KART
Quantum Kart.Suom. Suomen kartastot    / Atlases, Finland SUOM KART
Quantum Kart.Muid.    Muiden maiden kartastot   / Atlases, other than Finland MUID KART
Quantum Kart.Erik. Erikoiskartastot   / Special Maps ERIK KART
Quantum Kart.Lainattavat Lainattavat kartat    / Maps, Borrowable LAIN KART
Quantum Kart.Maail. Maailmankartastot / World Atlases  MAAIL KART
Quantum Kart.Varia Mm. Neuvostoliiton kartat    / Soviet Union Maps, Miscellaneous VARIA KART
Quantum Sitari Taimi Sitarin kehitysmaantieteen kokoelma (kehitysmaantieteen kirjallisuutta, mm. Tanzania)  / Tanzania, Development Geography  SITA
Quantum Voipio Prof. Paavo Voipion kokoelma (ornitologia, evoluutio) / Ornithology, Evolution VOI
Loading ...

Uusia e-kirjoja / New e-books

MOT-sanakirjat / MOT-dictionaries

Mot-sanakirjat sisältävät sanakirjoja ja erikoissanastoja. Lisäksi käytössä englanninkielenkäännin ja -tarkistin.

Maantieteen hyllyluokat (Shelf Locations of Geography Books) - Quantum Library

Sijainti VOLTERissa
Call Number in VOLTER
SISÄLTÖ / CONTENT Selkämerkki
Spine label
Quantum Tiedeoppi Tiede,  tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen julkaiseminen, tieteen historia, tutkimus, koulutus / Science, Research, Ethics TIE
Quantum Biot.hakuteokset Biotieteiden hakuteokset / Biosciences Reference BHAK
Quantum Geot.hakuteokset Geotieteiden hakuteokset / Geosciences Reference GHAK
Quantum Yl.hakuteokset Yleiset hakuteokset / General Reference YHAK
Quantum Maant.Yleistä Maantiede, yleistä, aluemaantiede / Geography, General YLE
Quantum Maant.Opetus Maantieteen opetus / Geography, Teaching OPE
Quantum Maant.Hist. Maantieteen historia / Geography, History HIS
Quantum Maant.Metod.

Maantieteen tutkimusmenetelmät / Geography, Methodology, Research

MET
Quantum Maant.Matem.m. Kartografia, kaukokartoitus, ilmakuvaus, geodesia / Cartography, Remote Sensing, Geodesy, Aerial Photography MAT
Quantum Maant.Geoinform. Geoinformatiikka, GIS / GIS, Geoinformatics  GEOI
Quantum Maant.Luonn.Yl. Luonnonmaantiede, aavikot, luonnonmullistukset  / Physical Geography LM.Y   
Quantum Maant.Sää-&ilm. Sää, ilmasto, klimatologia, ilmastonmuutokset / Weather, Climate, Climatology  SÄÄ   
Quantum Maant.Geomorf. Geomorfologia, maanpinnan muodot, eroosio  / Geomorphology, Erosion GEOM  
Quantum Maant.Rannikk. Rannikkoalueet, rannikot /  Coasts, Coastal Areas     RAN         
Quantum Maant.Hydr.&os. Hydrologia, hydrografia, kaupunkihydrologia, vesistötutkimus, tulvat, hulevedet, oseanografia, merigeologia / Hydrology, Hydrography, Urban Hydrology, Oseanography, Flooding    HYDR  
Quantum Maant.Eliöm. Eliömaantiede, biogeografia / Biogeography  ELIÖ
Quantum Maant.Ymp.hoito Maisemamaantiede, maisemat, ympäristöt / Landscape, Environments YMP    
Quantum Maant.Matkailu Matkailututkimus, turismi, liikkuvuus, kuljetus, logistiikka / Tourism, Travel, Logistics MATK    
Quantum Maant.Kulttuur. Sosiaali- ja ihmistoiminnan maantiede, kulttuuri  / Human Geography  KM.Y
Quantum Maant.Väestöm. Väestö- ja asutusmaantiede   / Population Geography, Demographics VÄE
Quantum Maant.Talousm. Talousmaantiede, globalisaatio / Economic Geography, Globalization  TAL    
Quantum Maant.Maaseutu Maaseutumaantiede, maatalousmaantiede / Rural Geography MAAS
Quantum Maant.Kaupunk. Kaupunkimaantiede, urbanisoituminen / Urban Studies, Urbanization KAU    
Quantum Maant.Poliitt. Poliittinen maantiede, globalisaatio / Political Geography, Globalization  POL      
Quantum Maant.Kehitysm. Kehitysmaat, kolmas maailma / Development Studies, Developing World  KEH
Quantum Maant.Suunnitt. Suunnittelumaantiede, kaavoitus, aluesuunnittelu, aluepolitiikka / Town Planning, Planning SUUN
Quantum Maant.Suomi Suomi / Finland SUO   
Quantum Maant.Muu Eur. Eurooppa / Europe M.EUR 
Quantum Maant.Aasia Aasia  / Asia AAS
Quantum Maant.Afrikka Afrikka / Africa   AFR
Quantum Maant.P.&V.-Am. Pohjois- ja Väli-Amerikka / North & Central America P.AM
Quantum Maant.E.-Am. Etelä-Amerikka / South America E.AM
Quantum Maant.Aust.&Os. Australia ja Oseania  / Australia, Oceania AUST
Quantum Maant.Napamaat Napa-alueet  / Polar Regions NAPA
Quantum Kart.Hist. Historialliset kartastot   / Historical Atlases HIST KART
Quantum Kart.Suom. Suomen kartastot    / Atlases, Finland SUOM KART
Quantum Kart.Muid.    Muiden maiden kartastot   / Atlases, other than Finland MUID KART
Quantum Kart.Erik. Erikoiskartastot   / Special Maps ERIK KART
Quantum Kart.Lainattavat Lainattavat kartat    / Maps, Borrowable LAIN KART
Quantum Kart.Maail. Maailmankartastot / World Atlases  MAAIL KART
Quantum Kart.Varia Mm. Neuvostoliiton kartat    / Soviet Union Maps, Miscellaneous VARIA KART
Quantum Sitari Taimi Sitarin kehitysmaantieteen kokoelma (kehitysmaantieteen kirjallisuutta, mm. Tanzania)  / Tanzania, Development Geography  SITA
Quantum Voipio Prof. Paavo Voipion kokoelma (ornitologia, evoluutio) / Ornithology, Evolution VOI