Skip to main content

Opinnäytteet

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Valitse oppiaine: Valitse opinnäytteet tyyppi:
Arkeologia Pro gradu -tutkielma, sivuaineen tutkielma
European Heritage, Digital Media and the
Information Society
Lisensiaatintyö
Folkloristiikka Väitöskirja
Kansatiede  
Kotimainen kirjallisuus
Kulttuurihistoria  
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
koulutusohjelma (Pori)
 
Mediatutkimus ml. elokuva- ja televisiotiede  
Musiikkitiede  
Sukupuolentutkimus ml. nais- ja
sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
 
Suomen historia  
Taidehistoria  
Uskontotiede  
Yleinen historia  
Yleinen kirjallisuustiede  


Arkistoalan ja asiakirjahallinnan opinnäytteet löytyvät kansatieteestä, folkloristiikasta tai Suomen historiasta. Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies -ohjelman opinnäytteet löytyvät kulttuurihistoriasta, mediatutkimuksesta tai musiikkitieteestä.

Kieli- ja käännöstieteen laitos

Valitse kieli/oppiaine: Valitse opinnäytteet ontyyppi:
Englannin kieli Pro gradu -tutkielma, sivuaineen tutkielma
Espanja Lisensiaatintyö
Fonetiikka (2018- luonnont. ja tekn. tdk) Väitöskirja
Italia
Kreikkalainen filologia  
Latinalainen filologia (ml. klassillinen filologia)  
Pohjoismaiset kielet  
Ranska (ml. romaaninen filologia)  
Saksa (ml. germaaninen filologia)  
Suomen kieli  
Suomalais-ugrilaiset kielet  
Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma  
Venäjän kieli (ml. slaavilainen filologia)  
Yleinen kielitiede