Skip to main content

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Opas on muokattu Tritonian LibGuides-oppaan pohjalta.

Viittauslukujen suhteen huomioitavaa

 

  •  Mikään viittaustietokanta ei kata kaikkia julkaisuja. Lisäksi tietokannoissa on suuria eroja eri alojen kattavuudessa.
     
  •  Viittaustietokannat ja indikaattorit perustuvat viittauksiin ja niiden määriin. Viittaaminen itsessään ei kuitenkaan ole aina laatukriteeri ja viittaamiseen voi olla useita syitä (negatiiviset viittaukset, etnosentrisyys, itseviittaukset).
     
  •  Tieteenaloilla viittaus- ja julkaisukäytännöt ovat erilaisia: jotkut keräävät nopeasti viittauksia, toisilla viittausten kerryttämiseen menee vuosia. Älä siis vertaa eri alojen julkaisujen saamia viittausmääriä toisiinsa.

Viittaustietokannat

Viittaustietokannat ovat julkaisutoiminnan arvioinnin avuksi kehitettyjä tietokantoja. Niiden avulla voidaan laskea viittausmääriä ja tarkastella esim. sitä, mitkä ovat viitatuimpia artikkeleita tai lehtiä.

Viittausmäärät eri tietokannoissa

Web of Science on monitieteinen tietokanta, jonka kautta saa haettua viittausmääriä. Clarivate Analyticsin omistamassa tietokannassa on useita eri kokonaisuuksia, jonka seurauksena tietokannasta saa useita erilaisia viittausmääriä. Yleisimmin käytetään Web of Science Core Collectionin antamia viittauslukuja.

Vaikka tietokanta on monitieteinen, sen kattavuus vaihtelee aloittain:
Erinomainen kattavuus: kovat tieteet (kemia, kliininen lääketiede, biokemia)
Hyvä kattavuus: psykologia, matematiikka, taloustieteet, tekniikka
Kohtalainen/huono kattavuus: humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet

 

 

Tee se itse: yksittäisen artikkelin viittausmäärän haku

1. Mene Web of Science -tietokantaan.

2. Kirjoita hakulaatikkoona artikkelin nimi ja kohdista haku otsikkoon valitsemalla pudotusvalikosta Title.

3. Kun olet klikannut Search-painiketta, saat artikkelin tiedot esille, mikäli artikkeli löytyy tietokannasta. Jos haku ei tuota tuloksia, poista esimerkiksi alaotsikko ja kokeile uudestaan.

4. Tulossivun oikeasta reunasta näet artikkelin saamat viittaukset Core Collection -kokoelmasta. Tämä on yleisimmin käytetty viittausluku.

5. Mikäli haluat tietää viittausmäärän jostain muusta Web of Sciencen kokoelmasta, klikkaa artikkelin otsikkoa. Avautuvan sivun oikeassa laidassa näet viittausmäärät Core Collectioniin ja All Databaseen. Muut luvut näet kun valitset See more counts.


Tee se itse: itseviittausten poisto yksittäisestä artikkelista

1. Hae julkaisu esille, kuten yllä on ohjeistettu.

2. Klikkaa artikkelien viittausmäärälukua.

3. Näet nyt kaikki artikkeliin viittaavat julkaisut.

4. Klikkaa vasemman reunan valikosta Authors ja sitten more options/values.

5. Avautuvasta ikkunasta voit poistaa tutkittavan artikkelien kirjoittajat. Tämä toimii vain, jos kirjoittajia on alle 100.

6. Ruksi poistettavat nimet ja klikkaa exclude.

7.  Nyt näet Citing articles -kohdasta viittausmäärän ilman itseviittauksia.

 

Huom! Mikäli kirjoittajia on yli 100, täytyy itseviittausten poisto toteuttaa eri tavalla. Ohje tulossa.


Tee se itse: useiden artikkelien viittausmäärien haku

Mikäli haluat hakea kaikkien julkaisujesi viittausmäärät, katso ohje H-indeksi Web of Science- tietokannasta.

 

Scopus on monitieteinen tietokanta, jonka kautta saa haettua viittausmääriä. Elsevierin omistamassa tietokannassa on viitteitä kattavasti vuodesta 1996 lähtien, mutta viitteitä indeksoidaan takautuvasti koko ajan.

Vaikka tietokanta on monitieteinen, sen kattavuus vaihtelee aloittain. Scopus kattaa kuitenkin yhteiskuntatieteellisiä ja humanistisia aloja Web of Science -tietokantaa paremmin. Tässäkin tietokannassa painotus on luonnontieteessä, tekniikassa ja lääketieteessä.

 

Tee se itse: yksittäisen julkaisun viittausmäärän haku

1. Mene Scopus tietokantaan.

2. Kirjoita hakulaatikkoona artikkelin nimi ja kohdista haku otsikkoon valitsemalla pudotusvalikosta  Article title.

3. Kun olet klikannut Search-painiketta, saat artikkelin tiedot esille, mikäli artikkeli löytyy tietokannasta. Jos haku ei tuota tuloksia, poista esimerkiksi alaotsikko ja kokeile uudestaan.

4. Tulossivun oikeasta reunasta näet artikkelin saamat viittaukset.


Tee se itse: itseviittausten poisto Scopuksessa yksittäisestä julkaisusta

1. Aloita artikkelin haku kuten yllä on neuvottu.

2. Klikkaa artikkelin otsikkoa, jotta saat artikkelin tiedot näkyville.

3. Oikeasta yläreunasta valitse View all metrics.

 

4. Avautuvasta sivusta löydät ruksittavan kohdan Exclude self citations. Lisää ruksi ja paina Update.

 

5. Nyt näet sivun vasemmassa ylälaidassa viittausmäärän ilman itseviittauksia.


Tee se itse: useiden artikkelien viittausmäärien haku ja itseviittausten poisto

 

Mikäli haluat hakea kaikkien julkaisujesi viittausmäärät sekä mahdollisesti poistaa itseviittaukset, katso ohje H-indeksin haku Scopuksesta.

Google Scholar on Googlen vapaasti verkossa oleva hakukone tieteellisille materiaaleille. Google ei ole kertonut, mitä kaikkea se indeksoi. Google Scholar löytää myös erilaisia opinnäytetöitä ja muita raportteja, joten sen antamat viittausluvut ovat korkeammat kuin Web of Sciencen ja Scopuksen.

Google Scholarin julkaisutietojen ja viittausten laadussa voi esiintyä puutteita. Esimerkiksi, Google Scholarissa on paljon tuplatietueita ja siten myös mahdollisia ylimääräisiä viittauksia.

 

Tee se itse: viittausmäärän haku Google Scholarista

1. Hae artikkeli esille Google Scholarista esimerkiksi artikkelin nimellä.

2.Näet viittausmäärän artikkelin tietojen alimmalla rivillä kohdasta Cited by.

Itseviittausten poisto on Google Scholarista erittäin työlästä, koska jokainen viittaava julkaisu tulee käydä yksitellen läpi.Kaikki kirjoittajat eivät näy hakutuloslistauksessa suoraan.

 

Viittausmäärien haku