Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Opas on muokattu Tritonian LibGuides-oppaan pohjalta.

Tieteellisten julkaisujen arviointi


Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa yhä enemmän muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta. Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä, viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?
Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Koulutuksia tieteellisen julkaisemisen arviointivälineistä


Kirjasto järjestää koulutuksia tieteellisen julkaisemisen arviointivälineistä. Koulutuksissa käydään läpi, miten haetaan viittauksia ja h-indeksejä Web of Science, Scopus ja Google Scholar -tietokantojen tietojen pohjalta. Lisäksi koulutus antaa yleiskäsityksen Impact Factor –luvuista ja Julkaisufoorumista.

Koulutusten ajat ja ilmoittautuminen


Helsingin yliopiston Bibliometriikkaa yliopistolaisille -verkkokurssilla käydään läpi metriikan ja julkaisutoiminnan arvioinnin perustaitoja. Kurssi on suunnattu Helsingin yliopiston henkilökunnalle, mutta kurssialueelle pääsevät muutkin valitsemalla kirjautumisen yhteydessä "log in as a guest".

Bibliometriikkaa yliopistolaisille -verkkokurssi (Helsingin yliopisto)

Tutkijaprofiilit

Tutkijoiden ja julkaisujen tunnistamista voivat haitata nimiin liittyvät epäselvyydet: nimenmuutokset, samannimiset henkilöt, nimien erilaiset kirjoitusasut yms. Tutkijatunnisteet helpottavat tutkijoiden ja heidän julkaisujensa tunnistamista.

ORCID
ORCID on pysyvä digitaalinen tunniste, joka erottaa sinut muista tutkijoista. Palvelussa voi ylläpitää julkaisuluetteloa ja liittää omaan profiiliin julkaisutiedot esim. yliopiston tutkimustietojärjestelmästä. Lisätietoa ja ohjeita


Google Scholar
Tutkija voi luoda itselleen Google-tunnuksen ja kerätä Google Scholarista löytyvät artikkelinsa My Citations -sivulle. Sivu kerää automaattisesti Scholarin viittaukset ja laskee niiden perusteella mm. h-indeksin. Google Scholar -profiili voi olla yksityinen tai julkinen. Lisätietoa ja profiilin luominen

Elektronisen aineiston käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroninen aineisto on käytettävissä Turun yliopiston verkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle utu-tunnuksilla. Kirjautumista vaativat aineistot pyytävät tunnuksia automaattisesti, kun niihin mennään Volterin tai kirjaston oppaiden kautta.