Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Opas on muokattu Tritonian LibGuides-oppaan pohjalta.

Tieteellisten julkaisujen arviointi


Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa yhä enemmän muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta. Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?
Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Koulutuksia tieteellisen julkaisemisen arviointivälineistä


Kirjasto järjestää koulutuksia tieteellisen julkaisemisen arviointivälineistä. Koulutuksissa käydään läpi, miten haetaan viittauksia ja h-indeksejä Web of Science, Scopus ja Google Scholar -tietokantojen tietojen pohjalta. Lisäksi koulutus antaa yleiskäsityksen Impact Factor –luvuista ja Julkaisufoorumista.

Koulutusten ajat ja ilmoittautuminen

Leidenin manifesti

Leidenin Manifesti (linkki vie pdf-tiedostoon toisessa palvelussa) esittää kymmenen periaatetta, joita tulisi noudattaa tutkimusta arvioitaessa. Manifestin on kirjoittanut Diana Hicksin (Professor in the School of Public Policy at Georgia Institute of Technology) ja Paul Woutersin (director of CWTS at Leiden University) johtama työryhmä.

Elektronisen aineiston käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroninen aineisto on käytettävissä Turun yliopiston verkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle utu-tunnuksilla. Kirjautumista vaativat aineistot pyytävät tunnuksia automaattisesti.

Yhteystiedot