Skip to main content

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Opas on muokattu Tritonian LibGuides-oppaan pohjalta.

H-indeksi

H-indeksin eli Hirsch-indeksin on kehittänyt professori Jorge E Hirsch vuonna 2005. Indeksi mittaa tutkijan julkaisutehokkuutta ja tuotettujen julkaisujen merkittävyyttä. Mitä suurempi h-indeksi on, sitä enemmän tutkijalla on viittauksia saaneita julkaisuja.
 

H-indeksi on positiivinen kokonaisluku, joka lasketaan seuraavasti:

Tutkijan h-indeksi on h, jos h kappaletta tutkijan julkaisuista (Np) on jokainen saanut vähintään h viittausta ja loput julkaisut (Np-h) ovat saaneet vähemmän kuin h viittausta


Huomioitavaa h-indeksista:

  • H-indeksin etu on vakaus, sillä indeksiarvoon ei vaikuta suuresti muutama erittäin paljon viittauksia saanut julkaisu. Vähän tai ei lainkaan viittauksia saaneet julkaisut eivät vaikuta indeksin arvoon lainkaan
  • H-indeksin arvot vaihtelevat eri aloilla, mistä syystä eri alojen tutkijoiden h-indeksit eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Eri tieteenaloilla on erilainen tapa julkaista ja viitata aikaisempiin tutkimuksiin, ja myös viittaustietokantojen kattavuus vaihtelee tieteenaloittain. Kattavimmat ja parhaiten ajan tasalla tietokannat ovat luonnontieteissä ja lääketieteessä.
  • Eri tietokantojen antamat H-indeksit saattavat erota toisistaan tietokantojen sisältöerojen takia; ilmoita aina, mistä olet H-indeksin hakenut.
  • H-indeksi on yleensä korkeampi pitkän uran tehneillä tutkijoilla kuin nuorilla aloittelevilla tutkijoilla
  • H-indeksiä voidaan käyttää myös lehtien arviointiin

Lue lisää h-indeksistä Oulun yliopiston oppaasta.

Mistä tietokannoista löydän h-indeksin?

H-indeksi eri tietokannoissa

Hae julkaisut

0. Valitse Search-kohdan valikosta Web of Science Core Collection.

1. Kirjoita sitten tekijän sukunimi ja etunimen alkukirjain tietokannan Author-kenttään (esim. Pekka Vallittu -> vallittu p* . Tietokanta ei myöskään aina tunnista ääkkösiä, joten varmuuden vuoksi kannattaa hakea esim. Järvinen muodossa jarvinen OR jaervinen OR järvinen)

2. Valitse halutut rajaukset (esim. kaikki vuodet tai vain vuosina 2005-2015 julkaistut artikkelit)


3. Tee tulosjoukkoon tarvittaessa rajauksia. Esim. jos raporttiin halutaan mukaan vain vertaisarvioidut artikkelit ja konferenssijulkaisut (ei esim. pääkirjoituksia), voi ne valita document type-kohdasta. Jos taas tuloksia halutaan rajata affiliaation eli organisaation mukaan, voidaan valita rajaus organizations-enchanced ja sieltä esim. Turun yliopisto (univ Turku).

4. Jos vielä rajausten jälkeenkin tuloslistalla on sellaisia artikkeleita, jotka eivät ole halutun tekijän kirjoittamia, voit valita halutut artikkelit yksitellen tuloslistalta ja siirtää ne kohtaan Marked List. Huom. jos artikkeleita on useammalla eri sivulla, täytyy halutut artikkelit käydä valitsemassa yksitellen ja siirtää Marked Listille sivu kerrallaan.
 

Luo viittausraportti artikkeleista

Tapa 1: Vittausraportin luominen Marked List -alueella.
5a. Jos valitsit artikkelit ja siirsit ne kohtaan Marked List, avaa Marked List -näkymä klikkaamalla kuvaketta sivun yläreunassa. Täällä voit vielä tarvittaessa poistaa vääriä artikkeleita punaisesta x-painikkeesta. Kun listalla ovat oikeat artikkelit, paina oikeasta reunasta Create Citation Report. Tietokanta laskee automaattisesti mm. h-indeksin valitsemiesi artikkelien perusteella.

Tapa 2: Vittausraportin luominen tuloslistalta
5b. Jos kaikki tuloslistan artikkelit ovat halutun kirjoittajan kirjoittamia, voi viittausraportin myös luoda suoraan tuloslistan artikkeleista klikkaamalla sivun oikeassa reunassa sijaitsevaa ”Create Citation Report”-linkkiä.


Viittausraportin tulokset

6. Viittausraportti kertoo mm. valitun tutkijan artikkelien saamien viittausten määrät ja tutkijan h-indeksin.


1. Valitse Authors-välilehti

2. Kirjoita henkilön sukunimi ja etunimen alkukirjain erillisiin kenttiin


3. Valitse oikea henkilö tekijälistasta klikkaamalla henkilön nimeä.
Vinkki! Joskus samalla tekijällä voi olla Scopuksen tekijälistalla useampi erillinen tietue. Jos huomaat näin olevan omalla kohdallasi, voit pyytää Scopusta yhdistämään tekijätiedot. Valitse yhdistettävät tekijät ruksimalla, klikkaa "Request to merge authors" ja seuraa lisäohjeita.4. Henkilön h-indeksi näkyy tekijätiedossa. Huom. Scopuksessa tutkijoiden h-indeksit ovat saatavilla vasta vuodesta 1995 alkaen. Scopukseen ollaan kuitenkin parhaillaan lisäämässä ennen v. 1996 julkaistujen artikkeleiden tietoja v. 1970 lähtien (tällä hetkellä yli 93 miljoonaa ennen v. 1996 tehtyä viittausta, yhteensä n. 5 miljoonaan artikkeliin (04/2016)).

Paina "View citation overview", jos haluat esim. poistaa itseviittaukset tai asettaa vuosirajauksen.

Google Scholar Citations on Googlen ylläpitämä käyttäjäprofiilipalvelu, johon jokainen tutkija voi luoda oman tilin (gmail-tili) ja liittää sinne omat Google Scholarin kautta löytyvät julkaisunsa. Profiilissa näkyy julkaisujen saamat viittaukset ja automaattisesti laskettu h-indeksi. Profiili voi olla joko yksityinen tai julkinen.


Tutkijan h-indeksin hakeminen Google Scholar Citations-tutkijaprofiileista

Hae käyttäjäprofiileita Google Scholarin kautta tai kirjaudu omaan Google Scholar Citations –tiliisi


 


Tutkijan h-indeksin laskeminen Publish or Perish -ohjelman avulla (versio 5)

  1. Paina New ja sitten Google Scholar Query niin pääset tekemään uuden haun. Voit tarkastella tai muokata aiempaa hakua näytön yläreunasta
  2. Kirjoita tekijän nimi Authors-kenttään (joko etunimi sukunimi tai etunimen alkukirjain sukunimi)
  3. Rajaa tarvittaessa julkaisuvuosien mukaan ja tee haku (Lookup)
  4. Valitse halutut julkaisut
  5. H-indeksi päivittyy automaattisesti sitä mukaa kun julkaisuja valitaan listasta