Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Avoimen saatavuuden opas

Tiedonhaku kirjaston aineistojen ulkopuolelta

Tieteellistä aineistoa julkaistaan myös avoimesti verkossa. Mikäli jotain tiettyä aineistoa ei löydy kirjaston kokoelmista, kannattaa sen mahdollinen avoin saatavuus aina tarkistaa.  

Vaikka sinulla ei olisi lainkaan pääsyä yliopistojen hankkimiin aineistoihin, voit silti tehdä tieteellisten julkaisujen hakuja avoimista aineistoista.

Avoimesti saatavia julkaisutyyppejä:

 • avoimessa lehdessä julkaistut artikkelit (Gold OA)
 • julkaisuarkistoihin tallennetut kopiot eli rinnakkaistallenteet maksullisissa julkaisuissa julkaistuista artikkeleista (Green OA)
 • ei-avointen lehtien avoimesti julkaisemat yksittäiset artikkelit (hybrid OA)
 • avoimesti saatavilla olevat kirjat
 • vanhat julkaisut, joiden tekijänoikeus ei ole enää voimassa (erilaiset vanhojen aineistojen digitointiprojektit)

Avoimessa julkaisemisessa voi olla joskus myös jokin viive eli embargo-aika (delayed OA). Tällöin artikkeli julkaistaan ensin maksullisena ja vasta myöhemmin avoimesti.

Open Access -julkaisun luotettavuus

Avoimen saatavuuden julkaisemisen lisääntymisen myötä ovat lisääntyneet myös huijausyritykset. Puhutaan ns. saalistavista OA-julkaisuista, jotka ylirahastavat tutkijoita tai joiden vertaisarviointi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tieto julkaisumaksusta voi myös tulla vasta sitten, kun artikkeli olisi valmis julkaistavaksi.

Kustantajan luotettavuuden arvioimiseksi voit käyttää seuraavaa tarkistuslistaa:

 • onko kustantajalla täydet yhteystiedot, myös osoite?
 • onko saatavilla tietoa kuka kustantajan omistaa ja missä maassa se toimii?
 • ketä lehden toimituskuntaan kuuluu ja onko toimituskunnan jäsenistä tarjolla täydet affiliaatiotiedot?
 • onko tekijämaksuista annettu tietoa?
 • ovatko aiemmat artikkelit tunnettujen tekijöiden ja tunnettujen instituutioiden tekemiä ja ovatko aiemmat artikkelit mielestäsi laadukkaita?
 • millainen on vertaisarviointiprosessi ja onko siitä annettu tietoja?
 • onko julkaisu listattu DOAJ-hakemistoon?
 • onko kustantaja mukana OASPA-hakemistossa?
 • ovatko julkaisusopimuksen ja tekijänoikeuden ehdot kohtuullisia?

Voit kysyä mielipidettä lehdestä sen toimituskunnan jäseniltä ja aiemmin julkaistujen artikkelien kirjoittajilta. Jos julkaisulle on ilmoitettu impact factor –arvo, tarkista onko se oikea.

 

Lisätietoa saalistavista OA-julkaisuista: