Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Avoimen saatavuuden opas

Tiedonhaku kirjaston aineistojen ulkopuolelta

Tieteellistä aineistoa julkaistaan myös avoimesti verkossa. Mikäli jotain tiettyä aineistoa ei löydy kirjaston kokoelmista, kannattaa sen mahdollinen avoin saatavuus aina tarkistaa.  

Vaikka sinulla ei olisi lainkaan pääsyä yliopistojen hankkimiin aineistoihin, voit silti tehdä tieteellisten julkaisujen hakuja avoimista aineistoista.

Avoimesti saatavia julkaisutyyppejä:

 • avoimessa lehdessä julkaistut artikkelit (Gold OA)
 • julkaisuarkistoihin tallennetut kopiot eli rinnakkaistallenteet maksullisissa julkaisuissa julkaistuista artikkeleista (Green OA)
 • ei-avointen lehtien avoimesti julkaisemat yksittäiset artikkelit (hybrid OA)
 • avoimesti saatavilla olevat kirjat
 • vanhat julkaisut, joiden tekijänoikeus ei ole enää voimassa (erilaiset vanhojen aineistojen digitointiprojektit)

Avoimessa julkaisemisessa voi olla joskus myös jokin viive eli embargo-aika (delayed OA). Tällöin artikkeli julkaistaan ensin maksullisena ja vasta myöhemmin avoimesti.

Open Access -julkaisun luotettavuus

Avoimen julkaisemisen lisääntymisen myötä myös erilaiset huijausyritykset ovat lisääntyneet. Puhutaan saalistavista tai kyseenalaisista OA-julkaisijoista, jotka ylirahastavat tutkijoita tai joiden vertaisarviointi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tieto julkaisumaksusta voi myös tulla vasta sen jälkeen, kun artikkeli on valmis julkaistavaksi. Summan maksamisessa on usein myös kiire, eli maksuaikaa saatetaan antaa esimerkiksi vain vuorokausi. 

Kun arvioit kustantajan luotettavuutta, voit käyttää seuraavaa tarkistuslistaa:

 • Onko kustantajalla täydet yhteystiedot, löytyykö myös osoite?
 • Onko saatavilla tietoa kuka kustantajan omistaa ja missä maassa se toimii?
 • Keitä lehden toimituskuntaan kuuluu ja esitetäänkö toimituskunnan jäsenistä täydet affiliaatiotiedot?
 • Onko tekijä-/julkaisumaksun määrä esitetty selvästi?
 • Onko maksun kanssa kiire, pitääkö se esim. maksaa kuluvan päivän sisällä?
 • Ovatko aiemmat artikkelit tunnettujen tekijöiden ja tunnettujen instituutioiden tekemiä ja ovatko aiemmat artikkelit mielestäsi laadukkaita?
 • Millainen vertaisarviointiprosessi on ja onko sen kulku esitelty?
 • Onko julkaisu listattu ROAD:ssa (Directory of Open Access Scholarly Journals) tai DOAJ:ssa (Directory of Open Access Journals)?
 • Onko kustantaja mukana OASPAssa?
 • Ovatko julkaisusopimuksen ja tekijänoikeuden ehdot kohtuullisia?

Voit kysyä mielipidettä lehdestä sen toimituskunnan jäseniltä tai aiemmin julkaistujen artikkelien kirjoittajilta. Jos julkaisulle on ilmoitettu Impact Factor -arvo, tarkista Clarivaten Journal Citations Reports -tietokannasta tai Web of Sciencesta täsmääkö se.
 

Lisätietoa saalistavista OA-julkaisuista: