Skip to main content

Uutuusseuranta tieteessä

Kirjat & kustantajat

Kirjat ovat hidas, joskin edelleen arvostettu aineistolaji ja tieteellisen tiedon lähde. Niitä julkaistaan pääosin humanistisilla sekä sosiaali- ja taloustieteiden aloilla, joissa tieto ei välttämättä vanhene yhtä nopeasti kuin kovemmilla tieteenaloilla. 

Kirjastojen kotisivuja ja oppaita kannattaa seurata hankittujen uutuuksien varalta. Nopeimmin tiedon saa kuitenkin kustantajilta. Kirjankustantajien sivuilta voi usein tilata tieteenalakohtaisia uutiskirjeitä, joissa ilmoitetaan uutuuksista, tarjouksista ynnä muusta. Kustantamot päivittävät sivujaan tiuhaan, joten niiltä saa saman tiedon kuin uutiskirjeistä. 


Esimerkkikuvat Palgrave Macmillanin humanities-osastolta. 

Lehdet & kustantajat

Lehtiä ja niiden uusia numeroita sekä kiinnostavia artikkeleita voi seurata monella tavalla. Voit esimerkiksi pyytää sähköpostiisi tiedon seuraamasi lehden uudesta numerosta joko suoraan lehden/kustantajan omilta sivuilta (ks. kuvassa Springerin lehti) tai lehtien uutuusseurantaan keskittyneiden palveluiden kautta (esim. JournalTOCs). 

Springerin yksittäisistä lehdistä, esimerkissä Feminist Review, voi tilata uutuusilmoituksen. Tällöin saat aina tuoreen numeron sisällysluettelon sähköpostiisi. Monilla muilla lehtikustantajilla on sama käytäntö. 

Kustantajien vs. muiden palvelut

Kuva: Pixabay

Useimmat akateemiset kustantajat eivät keskity vain yhteen tieteenalaan tai aineistolajiin, vaikka tiettyjä painotuksia niillä usein onkin. Kirjankustantajalla voi esimerkiksi olla kiinnostavia lehtiä ja lehtikustantajalla tietokantoja. Toisaalta jotkut kustantajat keskittyvät hyvin vahvasti yhteen aihealueeseen tai tieteenalaan. 

Joillakin aloilla, kuten vaikkapa oikeustieteessä, akateeminen tutkimus on joskus toissijaista käytännön tapauksiin ja niiden dokumentointiin nähden. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio- ja päätöslistausten syötepankki (HUDOC Feeds) on hyvä esimerkki ei-kaupallisesta julkisesta palvelusta, joka toimii alaspesifin kustantamon tapaan. 

Pre printit ja e-pubit

Valtaosa tieteellisistä lehdistä on joko pelkästään tai myös verkossa, mutta julkaisukäytännöt elävät vielä pitkälti painetussa ajassa. Tästä syystä artikkeli saatetaan julkaista varsinaisesti (painettuna) vasta useita kuukausia sen valmistumisen jälkeen. Usein nämä artikkelit ovatkin jo ennen painoon menoa saatavilla verkossa niin sanottuina e-pubeina (electronic publication, online first publication, e-pub ahead of print, etc.). Tällöin artikkelilla ei ole vielä täydellisiä viitetietoja kuten ISSN- tai sivunumeroita. Etenkin lääketieteessä ja kovilla tieteenaloilla kuten fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä tällainen on tyypillistä. 

Toinen "nopeille tieteille" tyypillinen esijulkaisutapa ovat preprintit. Ne ovat käsikirjoitusversioita, joista on tehty julkaisusopimus kustantajan kanssa. Kustantajasta riippuen preprintin voi tallentaa joko ennen vertaisarviointivaihetta, sen jälkeen tai peräti lopullisessa muodossaan. Monet julkaisurekistereiden ja tutkimustietojärjestelmien rinnakkaistallenteista ovat juuri preprintejä. 

Matematiikan, fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja muiden teknisten alojen palvelu arXiv.org on yksi käytetyimpiä preprint-portaaleja. Sinne lisätään jatkuvasti uusia julkaisuja ja niitä myös päivitetään uudempiin versioihin. ArXiv:ssa on myös hakukone.