Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Uutuusseuranta tieteessä

Kirjat & kustantajat

Kirjat ovat hidas, joskin edelleen arvostettu aineistolaji ja tieteellisen tiedon lähde. Niitä julkaistaan pääosin humanistisilla sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden aloilla, joissa tieto ei välttämättä vanhene yhtä nopeasti kuin luonnontieteissä ja teknisillä aloilla. 

Kirjastojen kotisivuja ja oppaita kannattaa seurata hankittujen uutuuksien varalta. Tuoreimman tiedon saa kuitenkin suoraan kustantajilta. Kirjankustantajien sivuilta voi usein tilata tieteenalakohtaisia uutiskirjeitä, joissa ilmoitetaan uutuuksista, tarjouksista ynnä muusta. Kustantamot päivittävät sivujaan tiuhaan, joten niillä on sama tieto kuin uutiskirjeissä. 


Kuvakaappaus kustantajan verkkosivuilta, jossa bestsellerit ja uutuuskirjat näkyvät selailtavana nauhana.

Kuvakaappaus verkkosivulta, jossa on tekstilaatikko, johon sähköpostinsa kirjoittamalla pääsee liittymään postituslistalle.

Esimerkkikuvat Palgrave Macmillanin humanities-osastolta. 

Lehdet & kustantajat

Lehtiä ja niiden uusia numeroita sekä kiinnostavia artikkeleita voi seurata monella tavalla. Voit esimerkiksi pyytää sähköpostiisi tiedon seuraamasi lehden uudesta numerosta joko suoraan lehden/kustantajan omilta sivuilta (ks. kuvassa Springerin lehti) tai lehtien uutuusseurantaan keskittyneiden palveluiden kautta (esim. JournalTOCs). 

Springerin yksittäisistä lehdistä, esimerkkinä kuvassa Feminist Review, voi tilata uutuusilmoituksen sähköpostiin. Kirjoitat vain sähköpostiosoitteesi "Alerts for this journal"-laatikkoon ja painat "Submit", jonka jälkeen saat aina tuoreen numeron sisällysluettelon sähköpostiisi. Monilla muilla lehtikustantajilla on sama käytäntö. 

Kustantajien vs. muiden palvelut

Useimmat akateemiset kustantajat eivät yleensä keskity vain yhteen tieteenalaan tai aineistolajiin, vaikka tiettyjä painotuksia niillä usein onkin. Kirjankustantaja voi esimerkiksi julkaista lehtiä ja lehtikustantaja ylläpitää tietokantoja. Toisaalta jotkut kustantajat keskittyvät hyvin vahvasti yhteen aihealueeseen tai tieteenalaan. 

Joillakin aloilla, kuten vaikkapa oikeustieteessä, akateeminen tutkimus on joskus toissijaista käytännön tapauksiin ja niiden dokumentointiin nähden. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio- ja päätöslistausten syötepankki (ECHR RSS Feeds) on hyvä esimerkki ei-kaupallisesta julkisesta palvelusta, joka toimii tiettyyn alaan erikoistuneen kustantamon tapaan.

Preprintit ja e-pubit

Valtaosa tieteellisistä lehdistä on saatavilla joko pelkästään tai myös verkossa, vaikka julkaisukäytännöt elävät vielä pitkälti painetussa ajassa. Tämän vuoksi artikkeli saatetaan julkaista virallisesti (painettuna) vasta useita kuukausia sen valmistumisen jälkeen. Usein nämä artikkelit ovatkin jo ennen painoon menoa saatavilla verkossa niin sanottuina e-pubeina (electronic publication, online first publication, e-pub ahead of print, etc.). Tällöin artikkelilla ei ole vielä täydellisiä viitetietoja kuten lehden numeroa tai sivunumeroita. Etenkin lääketieteessä ja nopeammin päivittyvillä tieteenaloilla, kuten fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä tällainen on tyypillistä. 

Toinen "nopeille tieteille" tyypillinen ennakkojulkaisutapa ovat preprintit. Ne ovat käsikirjoitusversioita, joista on tehty julkaisusopimus kustantajan kanssa. Kustantajasta riippuen preprintin voi tallentaa joko ennen vertaisarviointivaihetta, sen jälkeen tai lopullisessa julkaisumuodossa. Monet julkaisuarkistojen ja tutkimustietojärjestelmien rinnakkaistallenteista ovat juuri preprintejä. 

Matematiikan, fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja muiden teknisten alojen palvelu arXiv.org on yksi käytetyimpiä avoimia julkaisuarkistoja. Sinne lisätään jatkuvasti uusia julkaisuja ja niitä myös päivitetään uudempiin versioihin. ArXivissa on myös hakukone. ArXivin vanavedessä on avattu useita preprint-julkaisuarkistoja, joiden nimet muistuttavat ArXivia, kuten psykologian PsyArXiv, biologian bioRxiv ja terveystieteiden medRxiv.