Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen kokoelmien hyllyluokat (Teutorin kirjasto)

Hammaslääketieteen kokoelma

 

SIJAINTI  SISÄLTÖ CONTENTS
Teutori Anat.odont. Anatomia, odontologinen. Antropologia/pään alue. Embryologia/pään alue. Genetiikka/pään alue. Hampaisto. Kasvot. Kasvu/pään alue. Kehitys/pään alue. Pään alue. Sylkirauhaset. Limakalvot. Odontological anatomy. Anthropology/head and neck. Embryology/head and neck. Genetics/head and neck Dentition. Face. Growth/ head and neck. Development/head and neck. Head and neck. Salivary glands.
Teutori Anest.odontol Odontologinen anestesia ja analgesia.  Puudutus. Tehohoito Anaesthesiology. Analgesia.  Local anaesthesia. Intensive care
Teutori Ehl-työt Erikoistuvien hammaslääkäreiden opinnäytteet Theses, specializing dentists
Teutori Endod. Endodontia. Juurihoito Endodontics
Teutori Farm.odontol Farmakologia. Farmasia. Toksikologia Pharmacology. Pharmacy. Toxicology
Teutori Diss Hammasl Väitöskirjat, Suomi Dissertations, Finland
Teutori Lääk.Hist Historia. Huumori. Taide. Yhdistykset History. Humour. Art. Societes
Teutori Karies Kariologia. Fluori. Hammasmätä. Paikkaus. Reikiintyminen. Cariology. Fluoride. Tooth decay. Dental restoration. Dental caries
Teutori Kurssik Kurssikirja Course book
Teutori Lääk aik Lehdet. Sarjat. Vuosikirjat Periodicals. Series. Yearbooks
Teutori Mater. Materiaalit. Biomateriaalit. Polymeerit Dental materials. Biomaterials. Polymers
Teutori Mikrob.odontol Mikrobiologia. Bakteriologia. Hygienia. Immunologia. Infektiot. Sterilointi. Virologia. Microbiology. Bacteriology. Hygiene. Immunology. Infections. Sterilization. Virology.
Teutori Oikeushl. Oikeushammaslääketiede. Etiikka. Oikeustiede. Tunnistaminen hampaiston perusteella Forensic odontology. Medical ethics. Jurisprudence. Identification from dentition.
Teutori Ortod. Ortodontia. Oikomishoito. Purenta. Orthodontics. Occlusion. Bite.
Teutori Parod. Parodontologia. Ientulehdus. Kiinnityskudosoppi. Plakki Periodontology. Gingivitis. Periodontitis. Plaque
Teutori Pedod. Pedodontia. Lasten hammashoito Pedodontics. Pediatric dentistry
Teutori Prakt. Hammasääkärin vastaanotto. Hoitohenkilöstö Dental practice. Dental staff
Teutori Protees. Protetiikka. Esteettinen hammashoito. Proteesit. Prosthetics. Eshetic dentistry. Dental prostheses.

Teutori Skand.Diss Hammasl

Väitöskirjat, Pohjoismaat Dissertations, Nordic countries
Teutori Sos. Sosiaalihammaslääketiede. Ammattitaudit. Epidemiologia. Social aspects in dentistry. Occupational diseases. Epidemiology.
Teutori Suubiol Suubiologia. Makeutusaineet. Odontologinen biokemia. Ravinto. Suufysiologia. Sylki Oral biology. Sweeteners. Odontological biochemistry. Nutrition. Oral physiology. Saliva
Teutori Suukir.

Kirugia. Hampaan poisto. Implantit.

Murtumat. Plastiikkakirurgia.

Oral surgery. Implants  Tooth extraction

fractures. Plastic surgery.

Teutori Suupatol. Suupatologia. Erityisryhmien hammashoito. Odontologia. Suun, niskan ja päänalueen sairaudet. Vammaisten hammashoito. Vanhusten hammashoito. Kipu. Oral pathology. Dental care for special groups. Odontology. Oral diseases. Dental care for disabled. Geriatric dentistry. Gerodontology. Pain.
Teutori Suuradiol Röntgenologia. Kuvantaminen. Radiologia. Säteily Roentgenography. Imaging. Radiology. Radiation
Teutori Syventävät Hammasl Opinnäytetyöt, hammaslääkärit Theses, dentists