Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Opiskelijan aineistonhallintaopas

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineiston määritteleminen saattaa toisinaan olla hankalaa. Tutkimusaineistolla tarkoitetaan kaikkea sitä aineistoa, millä tutkimuksen analyysi ja tulokset voidaan todentaa ja toisintaa.

Mm. opinnäytettä varten keräämääsi tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi:

 • erilaiset mittaustulokset
 • kyselyistä ja haastatteluista syntyvä data (kyselylomakkeet, vastaukset, jne.)
 • työtiedostot
 • tekemäsi äänitteet ja videot
 • tutkimuspäiväkirjasi
 • muistiinpanosi
 • itse tekemäsi ohjelmistot ja lähdekoodit
 • itse keräämäsi fyysinen tai elektroninen lähdemateriaali (esim. biologiset näytteet, esineet, tekstinäytteet, keruuaineistot)

Mitä aineistonhallinnalla tarkoitetaan?

Aineistonhallinta kattaa aineiston koko elinkaaren ja koostuu mm.

 • aineiston muodostamisen suunnittelusta
 • mahdollisten tutkimuslupien hankkimisesta esim. haastateltavilta
 • aineiston säilyttämisestä projektin aikana (varmuuskopiointi, tietoturva)
 • kansiorakenteen ja tiedostojen nimeämiskäytäntöjen suunnittelusta
 • aineiston oikeaoppisesta säilyttämisestä projektin päätyttyä
 • aineiston tallentamisesta arkistoon tai vaihtoehtoisesti aineiston tuhoamisesta säilytysvelvollisuuden päätyttyä.

Omaa tutkimusaineistoa ja sen hallintaa on hyvä alkaa miettiä jo ennen aineiston keruuta. Tutkimusaineiston hallinta on tärkeä osa tutkimuksen tekoa, ja se olisikin hyvä sisällyttää omana osionaan osaksi tutkimussuunnitelmaa.

Aineiston (tieto)turvallinen käsittely kuuluu myös hyviin tieteellisiin käytäntöihin.

Oppimisen eettiset ohjeet yliopiston intranetissä.

Tekoälyn käyttö aineistonhallinnassa

Tarkistuslista aineistonhallintaan

Tarkista alla olevien seitsemän kohdan avulla, millä mallilla aineistonhallintasi on:

 1. Tiedät, mistä tutkimusaineistosi koostuu ja olet huomioinut aineistonhallinnassa mahdolliset eri aineistokokonaisuudet.
 2. Tiedät, että tutkimusaineistoa ei voi kerätä ilman lupaa ja olet selvittänyt tarvittavat luvat (esim. kuvien käyttö) ja miettinyt valmiiksi, kuinka pyydät luvat aineistonkeruuseen (kaikki ihmiseen liittyvä tieto, esim. haastattelut, havainnointi, keskustelupalstat jne.).
 3. Tunnistat mahdolliset henkilötiedot tutkimusaineistossasi ja olet huomioinut tietosuojalain edellyttämät toimet.
 4. Osaat valita tietoturvallisen säilytyspaikan aineistollesi tutkimuksen ajaksi.
 5. Tiedät mitä versionhallinnalla tarkoitetaan (pidät tutkimusaineistostasi alkuperäisen version erillään työstöversioista ja osaat nimetä syntyvät tiedostot loogisesti).
 6. Pidät tutkimuspäiväkirjaa tai kirjaat muistiin aineistoosi tekemäsi muutokset, analyysin vaiheet sekä esim. muuttujien merkitykset.
 7. Tiedät, että tutkimusaineisto tulee säilyttää määrätyn ajan tutkimuksen päätyttyä ja tiedät, että olet itse vastuussa aineiston säilyttämisestä ja tuhoamisesta myös valmistuttuasi. 


Löydät tästä oppaasta vinkit sekä siihen, mitä on suositeltavaa tehdä ennen aineistonkeruuta, että siihen, mitä tulee huomioida tutkimuksen teon aikana ja sen jälkeen.

Tämä opas on saanut inspiraationsa todellisista tapahtumista sekä Helsingin yliopiston kirjaston Datanhallinnan perusoppaasta.


Opiskelija, heräsikö sinulla kysymyksiä oppaan sisältöön liittyen? Olethan yhteydessä opinnäytetyösi ohjaajaan.

Ohjaaja, toivotko lisätietoja? Olethan yhteydessä osoitteeseen openutu@utu.fi