Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Opiskelijan aineistonhallintaopas

Aineistonhallintasuunnitelma

Yksi tapa suunnitella oman tutkimusaineiston käsittelyä on laatia aineistonhallintasuunnitelma. Aineistonhallintasuunnitelman avulla kuvaat, millaista aineistosi on ja mitä sille tapahtuu sen käsittelyn eri vaihessa. Laatimalla suunnitelman saat samalla myös talteen aineiston käsittelyn suhteen tekemäsi ratkaisut ja voit palata suunnitelmaan aina tarpeen mukaan.

Aineistonhallinta on prosessi ja näin ollen myös aineistonhallintasuunnitelman tulisi olla elävä dokumentti. Voit siis päivittää suunnitelmaasi aina, kun aineiston käsittelyyn tulee tutkimuksen edetessä muutoksia. 

Aineistonhallinnan suunnitteluun on olemassa erilaisia työkaluja ja suunnitelmapohjia, joiden avulla oman aineiston hallintaa on helppo suunnitella.

Valmistaudu tutkimusaineiston käsittelyyn jo ennen sen hankkimista

On hyvä suunnitella tulevaa jo ennen kuin ryhdyt hankkimaan opinnäytteesi tutkimusaineistoa. Mitä tarkemmin suunnittelet tutkimusaineistosi hankinnan ja käsittelyn, sitä vähemmän tulet kohtaamaan ikäviä yllätyksiä tutkimuksesi aikana. Hyvä suunnittelu säästää aikaa ja voimavaroja tutkimuksen edetessä.

Selvitä seuraavat asiat, ennen kuin ryhdyt aineistonkeruuseen!

Millaista aineistoa tarvitset?

Tutkimuksen alussa on hyvä miettiä, mitä aineistoa tutkimuksesi toteuttamiseksi tarvitset. Näin saat kokonaiskuvan tarvitsemistasi aineistokokonaisuuksista ja pystyt suunnittelemaan aineiston hankkimisen etukäteen. Jos tutkimusaineistosi koostuu useasta eri aineistokokonaisuudesta, ne saattavat kukin vaatia erilaisia aineistonhallinnan ratkaisuja.

Aiotko kerätä henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyn osalta on huomioitava tietosuoja. Tarkista Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta, mitkä tiedot ovat henkilötietoja ja mitkä eivät. Jos aineistosi sitä edellyttää, laadi tutkittavillesi tietosuojailmoitus ja selvitä, kuka tutkimuksessasi toimii rekisterinpitäjänä. Perehdy huolella yliopiston laatimaan ohjeistukseen Tietosuojaohjeita opinnäytetyöhön ja keskustele asiasta ohjaajasi kanssa. 

Lisätietoja henkilötiedoista löydät kirjaston Tutkimusdata-oppaasta. Tukea tietosuojaan liittyviin asioihin saat lisäksi Opinnäytetyön aineisto ja tietosuoja -ohjeesta.

Miksi tarvitset kyseistä aineistoa?

Ennen kuin alat kerätä aineistoa mieti, onko se tutkimuskysymystesi kannalta tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä. Etenkin henkilötietojen osalta kannattaa miettiä, ovatko kaikki kerättävät henkilötiedot tarpeellisia tutkimuksesi kannalta. Älä kerää henkilötietoja varmuuden vuoksi, vaan minimoi henkilötietojen käsittely.

Tarvitsetko lupia aineiston keräämiseen tai käyttämiseen?

Tutkimusaineiston hankkiminen ilman lupaa on vastoin hyvää tieteellistä käytäntöä. Mieti siis jo ennen aineistosi hankkimista, tarvitsetko lupia esimerkiksi tutkittavilta, arkistoilta tai verkkopalvelun ylläpitäjiltä.

Jos tutkimusaineistosi koostuu kuvista ja aiot liittää kuvia opinnäytteeseesi, selvitä jo hyvissä ajoin, onko se sallittua. Lisätietoa kuvien käytöstä opinnäytteissä löydät UTUGradu-oppaasta.

Mikäli tiedät jo arkistoivasi aineistosi tutkimuksen päätyttyä johonkin arkistoon (yliopistolla esim. HKTL-arkisto, Lauseopin arkisto, UTU Geoportal), selvitä etukäteen, edellyttääkö arkisto, että pyydät tutkittaviltasi kirjalliset luvat aineiston arkistoimiseen ja jatkokäyttöön. Lupien hankkiminen on huomattavasti helpompaa aineistonkeruun yhteydessä kuin vasta jälkikäteen!

Miten aiot aineistosi hankkia?

Varmista, että aineistonkeruussa käyttämäsi laitteet ja ohjelmistot ovat kunnossa ja että ne ovat tietoturvallisia.

  • Käytä vain luotettavia sähköisiä kyselytyökaluja. Yliopistolla käytössä ovat Webropol ja REDCap.
  • Jos aiot tallentaa ääntä tai videota, selvitä onko tallentaminen puhelimellasi tietoturvallista vai kannattaisiko käyttää jotakin muuta nauhuria.
  • Mikäli käytät omaa puhelintasi, tarkista etukäteen, minne ääni ja video tallentuvat. Jos käytät tietojen tallentamiseen kaupallisia pilvipalveluita (iCloud, Dropbox, GoogleDrive jne.) varmista, että tietosuojailmoituksessa antamasi tiedot tietojen siirtymisestä vastaavat laitteistosi asetuksia. Kaupallisten pilvipalveluiden käyttö tarkoittaa tietojen siirtoa kolmansiin maihin.