Skip to Main Content
Turun yliopiston kirjasto

Biologia

Volter

MOT-sanakirjat

Mot-sanakirjat sisältävät sanakirjoja ja erikoissanastoja. Lisäksi käytössä kielenkäännin ja -tarkistin.

E-kirjoja

Elektronisten kirjojen käyttöohjeet sekä tiedot lisensseistä löytyvät E-kirjat-oppaasta.

Biologian hyllyluokat

Sijainti VOLTERissa
Call Number in VOLTER
SISÄLTÖ / CONTENT Selkämerkki
Spine label
Quantum Tiedeoppi Tiede,  tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen julkaiseminen, tieteen historia, tutkimus, koulutus TIE
Quantum Biot.hakuteokset Biotieteiden hakuteokset. Vain lukusalikäyttöön BHAK
Quantum Geot.hakuteokset Geotieteiden hakuteokset, Vain lukusalikäyttöön GHAK
Quantum Yl.hakuteokset Yleiset hakuteokset. Vain lukusalikäyttöön YHAK
Quantum Sanakirjat Sanakirjat. Vain lukusalikäyttöön SAN
Quantum Sanakirjat.Lainattavat Lainattavat sanakirjat SAN

LAIN

Quantum Biol.Yleisbiol. Yleinen biologia YLE
Quantum Biol.Metod. Metodiikka MET
Quantum Biol.Biol.hist. Biologian historia, henkilöhistoria B.HIS
Quantum Biol.Biofys. Biofysiikka B.FYS
Quantum Biol.Biokem. Biokemia B.KEM
Quantum Biol.Biomatem. Biomatematiikka B.MAT
Quantum Biol.Sytol. Sytologia, soluoppi (solujen rakenne, toiminta, kehitys, lisääntyminen) SYT
Quantum Biol.Evol. Evolutiikka EVO
Quantum Biol.Ekol. Yleinen ekologia, parasitologia, symbioosit EKO
Quantum Biol.Hydrobiol. Limnologia, jokitiede, potamologia, meribiologia, merieläimet, vesistöjen pieneläimet, meriekologia HYDR
Quantum Gen. Genetiikka GEN
Quantum Ymp.Yleist. Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen yleisteokset, tilastot, kulutus, filosofia YLE
Quantum Ymp.Lains. Ympäristölait. Lainsäädäntö LAI
Quantum Ymp.Politiikka Ympäristöpolitiikka, ymp.tieteet ja -kysymykset, kasvatus, koulutus, liikenne, talous POL
Quantum Ymp.Tila Ympäristön tilan tutkimus, seuranta, valvonta, YVA, melu TIL
Quantum Ymp.Maap.suoj. Maaperän suojelu, harjujen suojelu, maaperän happamoituminen, maankuoren aineksen ja geologisten muodostumien suojelu, aavikoituminen MAA
Quantum Ymp.Biodiv. Biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus BDI
Quantum Ymp.Luonnonvar. Luonnon tasapaino, ekosysteemit, elinympäristöt ja luonnonvarat ymp.suojelun kannalta, kasvillisuuskartoitukset, biotyypit ALU
Quantum Ymp.Energia Energia, energiapolitiikka, energialähteet, energiamuodot ENE
Quantum Ymp.Suoj.alueet Suojelualueet, ympäristöalueet, alueellinen suojelu LUE
Quantum Ymp.Metsävaur. Metsiensuojelu, metsätuhot, tuholaiset ja taudit, soidensuojelu MET
Quantum Ymp.Ilmastonmuutos Ilmansuojelu, ilman laatu, otsonikato, ilmansaasteet, kasvihuoneilmiö ILM
Quantum Ymp.Vesiensuoj. Vesiensuojelu, vesistöt ja vesialueet, veden saastuminen, rehevöityminen, happamoituminen, happikato, vaikutukset eläimiin ja kasveihin, kalakuolemat, öljyvahingot, säännöstely, koskiensuojelu, vesienhoito VES
Quantum Ymp.Laj.suoj. Eläin- ja kasvilajien rauhoitus ja suojelu, uhanalaiset lait LAJ
Quantum Ymp.Kemikal. Ympäristömyrkyt, ongelmajätteet, jätteidenkäsittely, kaatopaikat, vesi- ja jätehuolto, saasteet, bioteknologia, ympäristövauriot ja -katastrofit, ydinvoima KEM
Quantum Zool.Yleisel. Yleistä YLE
Quantum Zool.Fysiol. Fysiologia FYS
Quantum Zool.Morf.&an. Morfologia ja anatomia, histologia, kudosoppi MOR
Quantum Zool.Ont.&embr. Ontogenia, yksilönkehitys,  embryologia, alkio-oppi ONT
Quantum Zool.Ekol. Ekologia EKO
Quantum Zool.Etol. Etologia, eläinpsykologia ETO
Quantum Zool.Paleozool. Muinaiseläintiede PALE
Quantum Zool.Evert.Yl. Selkärangattomat, loiset, tuhoeläimet EVE.Y
Quantum Zool.Insecta Hyönteiset. Perhoset INS
Quantum Zool.Pisces Kalat, kalastus, kalanviljely, ravut, ravustus PIS
Quantum Zool.Rept.&Amph. Matelijat. Sammakot REP
Quantum Zool.Aves Linnut AVE
Quantum Zool.Mammalia Nisäkkäät MAM
Quantum Zool.Käyt.opp. Käytännön oppaat, riistanhoito KÄY
Quantum Bot.Yleiskasv. Yleistä YLE
Quantum Bot.Metod. Metodologia, biotekniikka, laboratoriomenetelmät MET
Quantum Bot.Anat.&morf. Anatomia ja morfologia, kasvien rakenne ANA
Quantum Bot.Fysiol. Fysiologia FYS
Quantum Bot.Ekol. Ekologia EKO
Quantum Bot.Syst.Yl. Systematiikka, taksonomia SYST
Quantum Bot.Kasv.Muut Lajintunnistusoppaat: Muut maat MUUT
Quantum Bot.Levät Levät, kasviplankton, algae LEV
Quantum Bot.Sienet Sienet SIE
Quantum Bot.Sammalet Sammalet, jäkälät, sanikkaiset SAM
Quantum Bot.Fanerog. Fanerogaamit, siemenkasvit, kukkakasvit FANE
Quantum Bot.Metsänhoito Metsänhoito, metsät, metsä- ja suotyypit, ojitus METS
Quantum Bot.Vilj.kasv. Viljelykasvit ja puutarhanhoito, maanviljely VILJ
Quantum Bot.Kasvitaudit Kasvitaudit TAU
Quantum Bot.Farm.bot. Farmakologia, lääkekasvit, lääkeaineoppi FARM