Skip to main content

Volter Kilpi kokoelma

Volter Kilpi - kokoelman teokset

Lahjoituskokoelma on luokitettu Volter Kilven Turun yliopiston kirjastolle luoman systematiikan mukaan. Teosten viitetietoihin voi tutustua Volter-tietokannassa.

Kokoelmaa voi selata Volter-tietokannassa myös hyllyluokittain:

A.     Kirjatieto ja kirjastotoimi.          
B.     Yleiskirjallisuus.              
C.     Uskonto.              
D.     Filosofia.              
E.     Kasvatus ja opetus.  Koululaitos ja yliopistot.      
F.     Kielitiede.              
G.     Kirjallisuudenhistoria ja kirjallisuustiede.      
Hc    Suomenkielinen ja suomenruotsalainen kaunokirjallisuus 
Hce  Suomenkielinen, käännetty kaunokirjallisuus 
He    Ruotsinkielinen kaunokirjallisuus   
Hf      Tanskan- ja norjankielinen kaunokirjallisuus  
Hh    Saksankielinen kaunokirjallisuus          
Hi     Englanninkielinen kaunokirjallisuus      
Hk    Ranskankielinen kaunokirjallisuus      
Hy    Muunkielinen kaunokirjallisuus          
I.      Taiteet (kuvaavat taiteet, sävel- ja näyttämötaide).  
J.      Elämäkerrat ja sukutiede.          
K.     Historia.              
L.      Muinaistiede. Antropologia. Kansatiede.      
M.     Maantiede ja matkakuvaukset.          
N.     Laki- ja valtiotiede. Hallinto.         
O.     Yhteiskuntatiede ja politiikka. Kansantalous ja sosiaalipolitiikka. 
U.     Biologiset tieteet (kasvi- ja eläintiede).

Historiaa ja muuta

Kirjailija Volter Kilpi toimi Turun yliopiston kirjaston ensimmäisenä ylikirjastonhoitajana vuosina 1921−1939. Vuonna 2011, 90-vuotisjuhlavuoden ensimmäisenä tapahtumanaan, kirjasto avasi tutkijoiden käyttöön Volter Kilpi -huoneen, missä Volter Kilven perikunnan ja Volter Kilven Seuran kirjastolle lahjoittamaa esineistöä ja kokoelmaa säilytetään.    

 

Volter Kilven teoksia Project Gutenbergissa:


Hilja Kilven teos Project Gutenbergissa:

Volter Kilven teoksia muualla

Volter Kilvelle kuuluneita kirjoa on myös Kustavin Saaristolaismuseossa (teosluettelo) ja Turun yliopiston Yleisen kirjallisuustieteen laitoksella (teosluettelo). Lupaa kirjojen käyttöön on tiedusteltava asianomaisilta tahoilta.

Alastalon salissa