Skip to Main Content
Turun yliopisto

Kirjasto ja kestävän kehityksen tavoitteet

Kirjasto luo toiminnallaan kestävämpää tulevaisuutta

Kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet näkyvät Turun yliopistossa monella eri tasolla. Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rakentaja, joka kouluttaa monisyisiä tieteellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Turun yliopisto on sitoutunut toteuttamaan toimenpiteitä, joiden avulla yliopistosta tulee hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä.

Turun yliopston kirjastopalvelut edistävät monin tavoin kestävän kehityksen tavoitteita.

  • Tasa-arvo, hyvä koulutus ja vastuullinen kuluttaminen korostuvat kirjaston palveluissa
  • Avoimen tieteen tavoitteena on varmistaa tiedon, julkaisujen, datan ja oppimateriaalien vapaa, yleinen ja avoin saatavuus
  • E-materiaalien osuus kaikesta aineistosta kasvaa vuosi vuodelta
  • Kirjaston periaatteisiin kuuluva ekologinen ajattelu näkyy käytännön työssä