Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Kirjaston tekoälyopas

Tekoälyn käyttö yliopiston kirjaston näkökulmasta.

Tekoälyltä apua opintoihin

Tutkielman aiheen kirjoittaminen ChatGPT:n hakulaatikkoon ei luultavasti ole tehokkain tapa hyödyntää tekoälysovellusta opinnoissa. Saat melko todennäköisesti vastaukseksi tekstin, joka käsittelee aihettasi, mutta johon et voi kuitenkaan luottaa. Mielekkäämpää on käyttää tekoälyä apuna opinnoissasi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tiedonhaun apuna
Tekoälyn avulla voit hakea monipuolisemmin ja rajatummin – voit rajata hakua esimerkiksi tiettyyn aiheeseen, ajanjaksoon, lähdetyyppiin, kieleen jne. Voit saada tekoälyltä apua myös hakulauseen muodostamiseen johonkin tiettyyn tietokantaan tai sopivien hakusanojen ideoimiseen. Muista kuitenkin, että on tekoälysovellusten käyttäjän vastuulla tarkistaa sovellusten avulla tuotettujen sisältöjen luotettavuus. Oman oppimisesi kannalta on oleellista, miten tarkistamisen jälkeen hyödynnät ja rikastat hakemaasi tietoa.

Tiivistelmien luomiseen ja keskeisen aineiston erittelyyn
Tekoäly voi luoda tiivistelmiä pitkistä tutkimusartikkeleista, kirjoista tai raporteista. Tekoäly voi auttaa myös erittelemään artikkeleiden rakennetta ja tunnistamaan tärkeimmät kappaleet sekä arvioimaan miten relevantti artikkeli on oman tutkimusaiheesi kannalta. Muistathan, että tekoälysovelluksiin syöttämäsi teksti saattaa tallentua niiden tietokantoihin.

Tutkimusjulkaisujen analysointiin
Tekoäly voi auttaa analysoimaan suuria määriä tieteellisiä julkaisuja kirjallisuutta. Tekoälyn avulla voi tunnistaa keskeisiä aiheita, suuntauksia ja näkökulmia ja löytää nopeammin oman aiheen kannalta oleellisen tiedon äärelle. Tekoälysovellukset voivat tuottaa myös keksittyjä lähteitä. Sen vuoksi kannattaa hakea tieteellistä tietoa suoraan kirjaston hankkimista tietokannoista. Ota huomioon, että tekoälysovellukset eivät ole neutraaleja vaan toimivat koulutusaineistonsa pohjalta.

Ideoiden ja suositusten löytämiseen
Tekoäly voi ehdottaa jo löytämiesi ja hyväksi havaitsemiesi julkaisujen perusteella muita vastaavia artikkeleita, kirjoja tai tutkimuksia. Näin löydät mahdollisesti uusia ideoita ja näkökulmia aiheeseesi.

Kirjoittamisen apuvälineenä
Tekoälyn avulla voit tuottaa sujuvampaa tekstiä: se voi tarkistaa kielen oikeellisuutta, ehdottaa parempia ilmaisuja ja auttaa suunnittelemaan tekstille selkeän rakenteen. Jos olet hyödyntänyt tekoälysovelluksia kirjoittamisen apuvälineenä, muistathan raportoida työssäsi, miten olet niitä käyttänyt.

Muista vastuullisuus!
Kun olet käyttänyt tekoälyä tehtävässä tai opinnäytetyössä, kerro miten olet käyttänyt sitä apuna.

Käytätkö tekoälyä vai tukiälyä?

Kun käytät tekoälysovelluksia opinnoissasi, mieti käytätkö sovellusta tekoälynä vai tukiälynä?

  • tekoäly (arficial intelligence) = tekoäly hoitaa eikä tarvitse itse ajatella mitään?
  • tukiäly (intelligence augmentation) = sovelluksia käytetään oman oppimisen tukemiseen, reflektointiin ja tehostamiseen

Turun yliopisto ja tekoälylinjaus

Turun yliopisto julkaisi ensimmäisen linjauksensa tekoälyn käytöstä opetuksessa ja opiskelussa 23.3.2023

Linjauksen periaatteena on:

  • Tekoälyä voi käyttää opiskelun tukena, mutta se ei korvaa opiskelijan omaa oppimista.
  • Tekoälysovellus ei ole toimija, eikä se siten myöskään ole lähde.
  • Opiskelija on itse vastuussa tekoälyn tuottaman tekstin oikeellisuudesta, asianmukaisesta viittaamisesta lähteisiin ja tietosuojakysymysten huomioon ottamisesta.
  • Tekoälysovellusten käyttöä ei voida edellyttää opiskelijoilta, jos nämä vaativat ulkopuoliseen palveluihin rekisteröitymistä tai ne tuottavat opiskelijoille lisäkustannuksia.
  • Opettajalla on oikeus päättää, ettei opintojaksolla saa käyttää tekoälysovelluksia.
  • Jos opiskelija käyttää tekoälyä tehtävässä tai opinnäytetyössä, hänen on kerrottava, miten hän on käyttänyt tekoälyä apuna.
  • Opiskelijan on myös mainittava, jos hän käyttää tekoälyä kielenhuoltoon.
  • Vilpin määrite pysyy edelleen samana: vilppiä on toiminta, jossa opiskelija antaa väärän kuvan omasta osaamisestaan

Turun yliopiston linjaus tekoälyn käytöstä opetuksessa ja opiskelussa kokonaisuudessaan intranetissa.

Oppimisen eettiset ohjeet (intranet-linkki)

Turun yliopisto on julkaissut myös linjauksen tekoälyn hyödyntämisestä Turun yliopiston tutkimuksessa.