Skip to Main Content
Turun yliopisto

Mistä tunnistan tieteellisen artikkelin?

Miten tunnistan tieteellisen artikkelin?

Vertaisarvioidut artikkelit (peer reviewed, refereed)

 • Vertaisarviointia pidetään artikkelien kohdalla yleensä tärkeimpänä tieteellisyyden kriteerinä.
 • Kun artikkeli on vertaisarvioitu, peer reviewed tai refereed, sen voi sanoa olevan myös tieteellinen.
 • Vertaisarviointia eli referointia voi sanoa tieteen laadunvalvontamekanismiksi. Kustantaja tai julkaisija etsii julkaistavaksi tarjotuille teksteille ulkopuoliset asiantuntija-arvioijat (referee), jotka tuntevat aiheen ja arvioivat artikkelin tutkimusasetelmaa, argumentointia, sen lähteitä jne.

Kotimainen tunnus vertaisarvioiduille julkaisuille

Joillekin vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille on otettu Suomessa käyttöön tunnus (ks. alla), joka myönnetään tietyillä ehdoilla tieteellistä julkaisutoimintaa säännöllisesti harjoittaville toimijoille. Tunnuksen myöntää Tieteellisten seurain valtuuskunta, jonka www-sivuilta löydät myös listan tunnusta käyttävistä kirjankustantajista ja julkaisusarjoista. Tällaista tunnusta ei kuitenkaan ole läheskään kaikilla kotimaisilla tieteellisillä artikkeleilla.

Kun erillistä tunnusta ei ole, vertaisarviointi on selvitettävä muilla tavoilla. Siinä voivat olla avuksi mm.:

 • kansainväliset tietokannat, jotka edellyttävät lehdiltä vertaisarviointia (Web of Science, Scopus ja Medline jne.)
 • hakemalla tietokannoista erikseen vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja artikkeleita
 • lehden, sen kustantajan tai artikkelin www-sivu

Katso lisää neuvoja ja välineitä seuraavalta sivulta "Neuvoja ja välineitä". Huomaa myös, että "Peer review" tarkoittaa vertaisarviointia, kun taas "Review"-artikkeli on katsausartikkeli.

Rakenne ja muita tieteellisen artikkelin tunnusmerkkejä

Tieteellisen artikkelin rakenne

Tieteellisen artikkelin tunnusmerkkinä pidetään monilla tieteenaloilla sen sisältämiä osia:

 • johdanto-osuus ja teoriataustan esittely
 • menetelmien ja aineiston esittely
 • tulosten esittely
 • tulosten pohdinta
 • lähdeviitteet ja lähdeluettelo

Erityisesti empiiriseen tutkimukseen pohjautuvissa tieteellisissä artikkeleissa noudatetaan ns. IMRD-kaavaa: I=Introduction, M=Methods, R=Results, D=Discussion.

Muita tieteellisen artikkelin tunnusmerkkejä

Artikkeli voi olla tieteellinen, vaikka se ei olisi vertaisarvioitu eikä sillä olisi tiettyä rakennetta. Opit oman alasi tärkeimmät tunnusmerkit ja niiden arvioinnin opintojesi aikana, mutta muista tarkkailla ainakin näitä seikkoja:

 • aiempi tutkimus aiheesta
 • tutkimusmenetelmät, metodit
 • tutkimustulokset ja niiden esittely
 • käytetty kieli neutraalia, täsmällistä ja toteavaa
 • argumentointi ja sen pitävyys
 • tarkat lähdeviitteet ja lähdeluettelo

Peer review in 3 minutes