Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Kirjaston tekoälyopas

Tekoälyn käyttö yliopiston kirjaston näkökulmasta.

Tekoälyn käyttö TY:n opinnäytteissä

Koulutusneuvosto on lokakuussa 2023 linjannut tekoälyn hyödyntämisestä opinnäytteen kirjoittamisesta:

Opiskelijan tulee opinnäytteessään kertoa, jos hän on käyttänyt tekoälyä apuna työn tekemiseen ja miten hän on sitä käyttänyt. Opiskelija kertoo tämän työn alussa johdannossa tai ohjaajan tarkemmin ohjeistamalla tavalla.

Koulutusneuvoston pöytäkirjat: linkki intranettiin

 

Jos käytät tekoälyä esimerkiksi kielenhuollossa, kysy ohjaajaltasi miten asiasta tulisi opinnäytetyössä kertoa.

Tekoälyyn viittaaminen

Yliopiston Tekoäly opetuksessa ja opiskelussa -linjauksen mukaan Tekoälysovellus ei myöskään ole toimija, eikä se siten myöskään ole lähde. Tekoälysovelluksia ei yleisesti pidetä tekijänä tai kirjallisuuslähteenä.

On hyvän tieteellisen käytännön mukaista viitata kaikkeen, mikä ei ole omaa ajatustasi. Jos käytät tekoälyn generoimaa tekstiä tekstissäsi, siihen tulee viitata. On hyvä kuvata, miten olet tekoälyä käyttänyt (esim. käytetyt kehotteet) ja esittää tekoälyn generoimaa tekstiä (esim. liitteeksi). Pyri aina etsimään käsiisi alkuperäiset lähteet, ja viittaamaan niihin. Kuvaa tekoälyn käyttösi esimerkiksi johdannossa tai noudattaen oppiaineen/kustantajan ohjeita.

Jos käytät tekoälysovelluksia tutkimustyössä, on hyvän tieteellisen käytännön mukaista kuvata kuinka sovelluksia on käytetty esim. tutkimusmenetelmien kuvauksen yhteydessä. Tekoälysovelluksen käytön dokumentointi on tärkeää, koska sitä ei voi kukaan toistaa sellaisenaan eikä tekoälykeskusteluihin voi linkittää. Mikäli olet julkaisemassa työtä, joka sisältää tekoälyllä luotua sisältöä, tarkista kustantajan linjaukset tekoälyn käytöstä ja siihen viittaamisesta. Jotkut kustantajat eivät hyväksy tekoälyn käyttöä, jolloin siihen ei voi myöskään viitata.

Jos käytät tekoälysovelluksia esimerkiksi kuvituksen luomiseen tai muihin luoviin tuotoksiin, myös silloin on tarkasti kuvattava tekoälyn rooli prosessissa.

Alla on esimerkkejä ChatGPT:hen viittaamisesta erilaisten viittaustyylien mukaan. Samoja malleja voi soveltaa muihinkin tukiäly-/tekoälysovelluksiin. Viittaustyyleissä viittaukset tekoälysovelluksiin ovat verrannollisia henkilökohtaiseen kommunikaatioon, kirjeenvaihtoon tai ohjelmistoon.

 

MLA

"Text of prompt" prompt. ChatGPT, Day Month version, OpenAI, Day Month Year, chat.openai.com/chat.

  • Works Cited example: “Tell me about confirmation bias” prompt. ChatGPT, 12 Apr. version, OpenAI, 12 Apr. 2023, chat.openai.com/chat.
  • In-text citation: (“Tell me about”)

MLA created a resource on how to cite ChatGPT and other AI sources.

 

APA

OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

  • Parenthetical citation: (OpenAI, 2023)
  • Narrative citation: OpenAI (2023)

APA created a resource with their recommendations on how to cite ChatGPT.

 

Chicago Manual of Style

Numbered footnote or endnote:
1. Text generated by ChatGPT, March 31, 2023, OpenAI, https://chat.openai.com/chat.

2. ChatGPT, response to “Explain how to make pizza dough from common household ingredients,” March 7, 2023, OpenAI.

In-text citation:

“The following recipe for pizza dough was generated by ChatGPT”

(ChatGPT, March 7, 2023)

The Chicago Manual of style has recommendations on how to cite AI tools.

 

Lähteet:

University of Minnesota. (2023). ChatGPT and other AI tools. https://libguides.umn.edu/c.php?g=1314591&p=9664746 

The University of Queensland. (2023). Referencing ChatGPT and other generative AI tools guide. https://guides.library.uq.edu.au/referencing/chatgpt-and-generative-ai-tools#s-lg-box-22362855

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Scribbr.com. (2023). ChatGPT Citations. https://www.scribbr.com/ai-tools/chatgpt-citations/