Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Kirjaston tekoälyopas

Tekoälyn käyttö yliopiston kirjaston näkökulmasta.

Mikä tukiäly?

Tällä sivulla puhumme "tukiälystä" tekoälyn sijaan. Tukiäly-termi viittaa tekoälysovellusten käyttöön oppimisen tukemisessa, reflektoinnissa ja tehostamisessa. Ne siis tukevat ihmistä tiedonhaun prosessissa, eivät hoida ajattelua ihmisen puolesta.

Milloin ja miten tukiälyä voi käyttää tiedonhaussa?

Tieteellisessä tiedonhaussa on edelleen suositeltavaa käyttää tieteellisiä tietokantoja. Tukiälysovelluksista voi kuitenkin olla apua silloin, kun tiedät jo aiheesta paljon ja pystyt kriittisesti arvioimaan niiden tuotoksia. Tukiälysovelluksia on monenlaisia, osa tuottaa tekstiä vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa ja osa etsii lähdekirjallisuutta annetun esimerkkitekstin pohjalta.

Erilaiset tiedontarpeet vaativat erilaisten tiedonhaun työkalujen käyttöä. On tärkeää, että pohdit ensin, millainen tiedontarpeesi on, ja soveltuvatko tekoälysovellukset siihen:

 • milloin tiedontarpeen täyttämiseen riittävät netin ilmaiset hakukoneet kuten Google tai Google Scholar
 • milloin tarvitset tieteellisiä tietokantoja
 • milloin voit käyttää tukiälysovelluksia
 • milloin kannattaa hyödyntää kaikkia edellämainittuja

Tukiälysovellusten tuottamien vastausten arviointia hankaloittaa se, ettei käyttäjällä usein ole tarkkaa tietoa siitä, mihin datamassaan vastaukset pohjaavat, ja miten ne tuottavat vastauksia.

 • Sovellukset tuottavat myös virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa.
 • Virheellisiä tietoja ole helppoa huomata, jos aihe on itselle vieras.
 • Lähdekritiikin tarve korostuu.

Kielimalleihin perustuvien vuorovaikutteisen tukiälysovelluksien (esim. ChatGPT) käyttöön liittyviä huomioita

 • Voit hyödyntää sovelluksia hakusanojen ideoinnissa ja tehdä varsinaisen haun tieteellisessä tietokannassa.
 • Jos pyydät tukiälysovellusta etsimään artikkeleita haluamastasi aiheesta, muista tarkistaa, ovatko artikkelit oikeasti olemassa ja mikä niiden sisältö on. Sovellusten ja niiden eri versioiden välillä on tässä suuria eroja.
 • Kielimalleihin pohjautuvat tukiälysovellukset tuottavat tekstiä algoritmien ja todennäköisyyksien avulla. Ne eivät siis todellisuudessa tiedä tai ymmärrä asioita samassa mielessä kuin ihminen.

Pysy kriittisenä!

Tukiälysovelluksia käyttäessäsi muista pysyä kriittisenä:

 • Tiedä mitä ohjelmaa käytät ja miten se toimii
  • Ota selvää eri sovellusten toimintatavoista. Mihin dataan saamasi vastaukset perustuvat? Rakentuuko vastaus mistä tahansa Internetissä olevasta aineistosta, jonka joukossa on myös ei-luotettavaa tietoa, vai tieteellisistä julkaisuista?
 • Älä luota yhteen sovellukseen
  • Parhaan tuloksen saat, kun käytät useampaa tukiälysovellusta
 • Tarkista saamasi tiedot
  • Älä luota pelkästään kielimallia käyttävän ohjelman sinulle laatimaan tekstiin
 • Pysy ajan tasalla oman alasi trendeistä
  • Selvitä, mitä omalla alallasi tapahtuu; myös tekoälyn näkökulmasta.

Muista keskustella opinnäytetyön tai kurssin ohjaajan kanssa, onko tukiälysovellusten käyttö sallittua tai toivottua tiedonhaussasi.

ChatGPT:n käyttö tiedonhaussa

Ohje on luvallisesti kopioitu Tampereen yliopiston kirjaston oppaasta.

 

Aiheeseen orientoituminen

 • Voit käyttää ChatGPT:tä inspiraation apuna tutkimuskysymystä ideoidessa ja muotoillessa. Varaudu siihen, että se saattaa sisällyttää keskusteluun ennakkoluuloisia oletuksia. Ja muista, että sitä on koulutettu vuoteen 2021 asti olevilla tiedoilla, sillä ei ole tietoa uusimmista tutkimustuloksista. 

Haun valmistelu

 • ChatGPT voi auttaa löytämään hyviä hakusanoja tiedonhakuusi. Kannattaa pyytää ChatGPT:tä täydentämään sen antamaa hakusanalistaa useita kertoja, eikä tyytyä ensimmäiseen vastaukseen. Huomaa, että se ei kuitenkaan korvaa tarvetta tutustua alan sanastoihin ja tarkistaa alan asiantuntijoiden käyttämiä termejä. 
 • ChatGPT voi auttaa sinua tunnistamaan aiheeseesi sopivia työkaluja tai tietokantoja. Huomaa, että se ei välttämättä anna kattavaa vastausta saatavilla olevista alakohtaisista tietokannoista. Se ei myöskään osaa kertoa, tilaako kirjastomme tietyn tietokannan. Kattavan tiedon alakohtaisista ja monialaisista tietolähteistä saat kirjaston Tietokannat A-Z -listalta.
 • Huomaa, että ChatGPT:tä ei ole koulutettu muotoilemaan hakulauseita tieteellisen tiedon etsimistä varten. Jos pyydät sitä rakentamaan sinulle hakulauseita, joudut todennäköisesti muokkaamaan ja muotoilemaan ne uudelleen. 

Haun suorittaminen

 • ChatGPT ei voi auttaa sinua varsinaisessa tiedonhaussa. Se ei osaa hakea tietoa järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi. 
 • ChatGPT voi kertoa, miten tietokanta toimii. Suosittelemme kuitenkin, että tarkistat käyttöohjeet suoraan valitsemastasi tietokannasta. Toiminnot ovat saattaneet muuttua vuoden 2021 jälkeen, ja ChatGPT:n vastaus voi hyvinkin olla vanhentunut.

Tulosten arviointi

 • Et voi käyttää ChatGPT:tä hakutulosten arviointiin. Tiedon arviointi on inhimillinen taito, joka perustuu kriteereihin, joita itse pidät merkityksellisinä. Tutkijana tai opiskelijana, tiedonhakijana, sinun on päätettävä, onko lähde merkityksellinen työsi kannalta.
 • Voit kuitenkin käyttää ChatGPT:tä vaikeiden tekstien selventämiseen ja kääntämiseen, sillä se on hyvä tiivistämään tai muotoilemaan tekstiä uudelleen. Muista kuitenkin lähdekriittisyys eli älä usko kaikkea ja että palvelu voi esittää puolueellisia näkemyksiä.

Viittaaminen ja lähdeviitteet

 • ChatGPT ei pysty antamaan oikeita lähteitä kirjoittamilleen teksteille. Se pystyy kyllä tuottamaan lähdeluettelon pyydettäessä, mutta yleensä lähteet ovat virheellisiä tai täysin keksittyjä.
 • ChatGPT ei myöskään pysty luomaan lähdeluetteloita viittausmallien mukaisesti. Viitteidenhallintaohjelmat, kuten Zotero ja muut vastaavat tukevat lukemattomia viittaustyylejä ja ovat hyviä työkaluja siihen tarkoitukseen.

Huomioi aina käyttäessäsi tekoälysovelluksia, miten ne käsittelevät syöttämääsi dataa. Lähtökohtaisesti kaikki tekoälypalveluihin syötetty materiaali tallentuu EU/EEA-alueen ulkopuolelle eikä ole sieltä poistettavissa. Palveluihin ei saa syöttää esimerkiksi henkilötietoja, yrityssalaisuuksia, luottamuksellisia tietoja tai salassa pidettäviä tietoja.

Ohje miten rajoitat syötteittesi käytön tekoälyn kouluttamisessa ChatGPT:ssä.

Tekoälyyn pohjautuvia akateemisen tiedonhaun sovelluksia

Vinkkejä muiden kirjastojen tekoälyoppaista

Tekoälyä käyttäviä artikkelihaun työkaluja

Keenious

•    Marraskuusta 2023 alkaen maksullinen Keenious Plus-versio sekä rajallinen maksuton versio.
•    Ilmaisversiossa hakutuloksia max.10 artikkelia ja hakutekstin pituus on rajattu 1000 sanaan.
•    Turun yliopistossa tulossa organisaatiolisenssin koekäyttö alkuvuonna 2024.
•    Sovellus hyödyntää jo olemassa olevaa tekstiä tiedonhakuunsa, eli se etsii artikkeleita annettuun tekstiin pohjautuen.
•    Sovellusta voi käyttää selaimessa tai Word tai Google docs plug-in:n kanssa. 
•    Esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=UlXiiQdbT0E 

Elicit
•    Kirjautumista vaativa työkalu, joka tiivistää tieteellisiä artikkeleita ohjelmaan syötetyn kysymykseen tai artikkeliin perustuen. 
•    Hakulauseet voidaan tehdä luonnollisella kiellellä, mieluiten englanniksi.
•    Esittelyvideo: https://www.youtube.com/oughtinc 

Semantic Scholar
•    Ei vaadi kirjautumista, mutta se on suositeltavaa
•    Lyhyt asiasanahaku
•    Esiin tulevat artikkelien viittaukset
•    Näyttää viitatuimmat, tekee myös suosituksia aihepiirin pohjalta
•    Ohjevideo: https://www.semanticscholar.org/product/tutorials#Video-Search