Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Kirjaston tekoälyopas

Tekoälyn käyttö yliopiston kirjaston näkökulmasta.

Generatiivisen tekoälyn (esim. ChatGPT, Bing, Liner.ai) vastuullinen käyttö

Jos käytät generatiivista tekoälyä akateemisen tutkimuksen tai tekstin tuottamiseen,

  • kerro käyttämiesi menetelmien lisäksi, miten olet käyttänyt työssäsi tekoälyä. Mikäli kyseessä on tutkimus, avaa tutkimusprosessin eri vaiheiden dokumentaatio raakadatasta lopputuotokseen sekä mahdollisuuksien mukaan myös alkuperäinen (raaka)data. Näin varmistat tutkimusprosessin eheyden ja läpinäkyvyyden sekä osoitat tulosten luotettavuuden.

  • käytä tekoälyä oman ajattelun, lukemisen ja kirjoittamisen apuna, ei korvikkeena. Voit siis käyttää tekoälyä esim. tiedonhankintaan, lukemisen helpottamiseen, näkökulmien ideoimiseen sekä hiomaan ja parantamaan omaa tekstiäsi, mutta et ajattelemaan ja kirjoittamaan tekstiä puolestasi.

  • tarkista aina, että tekoälyn tuottama teksti pitää paikkansa, että sen mainitsemat lähteet ovat olemassa ja että tiedot löytyvät juuri niistä lähteistä, joihin se viittaa. Mikäli tekoäly ei mainitse lähteitä, käytä muita tiedonhankinnan menetelmiä kuten tietokantoja, Google Scholaria ym. löytääksesi lähteet, joista tekoäly on vastauksensa koostanut, ja joihin voit työssäsi viitata.

  • älä tyydy vain yhteen lähteeseen, olipa se perinteinen artikkeli tai generatiivinen tekoäly vaan hanki tietoa monipuolisesti ja suhtaudu lähteisiin ja niiden sisältämiin tietoihin aina kriittisesti välttääksesi vinoutumat, väärät tai ristiriitaiset tiedot ja plagioimisen.

  • muista aina merkitä lähteet, myös tekoälylähteet.

  • varmista, että luomasi tekstisisältö, johon generatiivinen tekoäly voi pyytää pääsyn, ei sisällä henkilötietoja, sensitiivistä tai luottamuksellista tietoa.

  • noudata yliopiston, ohjaajasi tai opettajasi ohjeita tekoälyn käytöstä akateemisessa kirjoittamisessa.

 

Lähteet:

Ethical and Responsible Use of Generative AI in Scholarly Research

How to cite ChatGPT

Liner.ai. (2023). LINER Copilot (27.6.) [Prompt: “How to use generative AI responsibly in academic writing”, 27.6.2023]

Students vs Robots: A Student's Guide to Responsible Use of Generative AI

University of Minnesota Libraries

Using Generative AI Responsibly

 

Suositukset:

Unesco Recommendation of the Ethics of Artificial Intelligence

Tietosuoja

Lue huolella palvelun tietosuojailmoitus ja käyttöehdot, jotta tiedät mitä tietoja palvelu tallentaa, minne tietoja tallennetaan, kuinka kauan tietoja säilytetään ja jaetaanko tietoja palvelusta eteenpäin. Usein palvelimet sijaitsevat EU/EEA-alueen ulkopuolella.

Mikäli tekoälysovelluksen käyttöä varten on luotava tili, ole tarkkana mitä tietoja itsestäsi jaat tiliä luodessa.

Tyypillisesti kaikki tekoälysovelluksiin jakamasi tiedot ja keskustelut tallennetaan ja niitä käytetään palvelun kehittämiseen tai muihin palvelun tarjoajan määrittämiin tarkoituksiin. Älä jaa henkilötietoja, arkaluonteisia tietoja, salassa pidettäviä tietoja tai yrityssalaisuuksia. Selvitä, pystyykö käyttämästäsi sovelluksesta ottamaan tietojen tallennuksen pois päältä tai rajaamaan sitä.

Jos tekoälysovellusta käytetään tutkimuksen teossa, pitää tutkimukseen osallistujia informoida tekoälysovelluksen käytöstä tietosuojailmoituksessa. Tutkimuksessa on huomioitava, että tietosuoja-asetusta voidaan noudattaa.