Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Bioteknologia

Perustutkinto-opiskelijan aineistohallinta

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa perustutkinto-opiskelijankin tutkimusprosessia. Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Aineistonhallintasuunnitelma on työkalu, jonka avulla tähän tavoitteeseen voidaan päästä.

Turun yliopiston kirjastossa on luotu opiskelijan tarpeisiin räätälöity aineistonhallintasuunnitelmapohja, jonka avulla voi suunnitella tutkimusaineiston hallinnan koko opinnäytetyöprosessin ajan.

Suunnitelmapohja löytyy Zenodosta.

Lisätietoja: Opiskelijan aineistohallintaopas

Tutkimusdata

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet ja linjaukset.

Tutkimusdata on tutkimuksen aikana syntynyttä dataa, jolla perustellaan ja tarvittaessa voidaan toistaa tutkimuksen tulokset. Tutkimusdataa voi olla esim.:

  • erilaiset mittaustulokset
  • kyselyistä ja haastatteluista syntyvä data (kyselylomakkeet, vastaukset, jne.)
  • tutkijan tekemät äänitteet ja videot
  • tutkimuspäiväkirjat
  • tutkijan muistiinpanot
  • itse tehdyt ohjelmistot ja lähdekoodit
  • tutkijan itse keräämä fyysinen tai elektroninen lähdemateriaali (esim. biologiset näytteet, esineet, tekstinäytteet, keruuaineistot)
  • tutkijan toisen aineiston pohjalta luoma uusi aineisto

 

Tutkimusdatan hallinnasta ja luonnontieteiden ja tekniikan erityispiirteistä voi lukea lisää kirjaston Tutkimusdataan keskittyvästä oppaasta.