Skip to Main Content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

Tutkimusdata

Tutkimusdatan elinkaari. Rengas, jossa lueteltu seuraavat tutkimusdatanhallinnan askeleet: Suunnittele, kerää ja tallenna, käsittele, analysoi, julkaise ja jaa, säilytä, käytä uudelleen.

Tutkimusdata on tutkimuksen aikana syntynyttä dataa, jolla perustellaan ja tarvittaessa voidaan toistaa tutkimuksen tulokset. Tutkimusdataa voi olla esim.:

  • erilaiset mittaustulokset
  • kyselyistä ja haastatteluista syntyvä data (kyselylomakkeet, vastaukset, jne.)
  • tutkijan tekemät äänitteet ja videot
  • tutkimuspäiväkirjat
  • tutkijan muistiinpanot
  • itse tehdyt ohjelmistot ja lähdekoodit
  • tutkijan itse keräämä fyysinen tai elektroninen lähdemateriaali (esim. biologiset näytteet, esineet, tekstinäytteet, keruuaineistot)
  • tutkijan toisen aineiston pohjalta luoma uusi aineisto

Kuvan lähde: Advanced Information Research Skills (AIRS), Library, Queensland University of Technology (QUT) (CC BY-NA-SA).

Tutkimusdata ja Turun yliopiston datapolitiikka

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet ja linjaukset. Turun yliopiston datapolitiikka käsittää vain digitaalisessa muodossa olevat aineistot.

Yhteystiedot

openutu@utu.fi

Kirjaston tietosuojailmoitukset.

Humanistinen tiedekunta: Sari H. Huttunen 
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Leena Tonttila

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!