Skip to main content

Tutkimusdata

Tutkimusdata

Tutkimusdata on tutkimuksen aikana syntynyttä dataa, jolla perustellaan ja tarvittaessa voidaan toistaa tutkimuksen tulokset. Tutkimusdataa voi olla esim.:

 • erilaiset mittaustulokset
 • kyselyistä ja haastatteluista syntyvä data (kyselylomakkeet, vastaukset, jne.)
 • tutkijan tekemät äänitteet ja videot
 • tutkimuspäiväkirjat
 • tutkijan muistiinpanot
 • itse tehdyt ohjelmistot ja lähdekoodit
 • tutkijan itse keräämä fyysinen tai elektroninen lähdemateriaali (esim. biologiset näytteet, esineet, tekstinäytteet, keruuaineistot)
 • tutkijan toisen aineiston pohjalta luoma uusi aineisto

Kuvan lähde: Advanced Information Research Skills (AIRS), Library, Queensland University of Technology (QUT) (CC BY-NA-SA).

Suomen Akatemian syyskuun haku: opastusta ja neuvontaa datanhallintasuunnitelman (data management plan, DMP) tekoon

Oletko tekemässä hakemusta Suomen Akatemian rahoitushakua varten ja tarvitset neuvoja datanhallintasuunnitelman (data management plan, DMP) tekoon? Turun yliopiston kirjasto neuvoo ja opastaa sinua monin eri tavoin syksyn aikana ympäri kampusta.

DMP-työpajojen aikataulu syksyllä 2019

 • Ihmistieteet (tarkoitettu pääasiallisesti historian, kulttuurintutkimuksen ja taideaineiden, kauppatieteiden, kasvatustieteiden, kielitieteiden, oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkijoille.)
  Aika: Keskiviikko 11.9. klo 9-11
  Paikka: Paasikivi, Feeniks. 
  Ilmoittautuminen 10.9. klo 12 mennessä  https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=7839

Aineistonhallintasuunnitelmien kommentointia

Kirjasto kommentoi valmiita aineistonhallintasuunnitelmia sähköpostitse osoitteessa openutu@utu.fi. Saman osoitteen kautta saat aineistonhallintaan liittyviin pulmiin neuvontaa paitsi kirjaston, myös IT:n, lakimiesyksikön ja tutkimusedellytysten asiantuntijoilta sekä tietoturvavastaavalta.
HUOM.! Aineistonhallintasuunnitelmat tulee lähettää kommentoitavaksi 18.9. mennessä. Määräajan jälkeen lähetettyjä suunnitelmia ei kommentoida.

DMP-klinikat

Henkilökohtaista DMP-klinikkaa varten tutkija voi varata tunnin ajan openutu@utu.fi -osoitteesta. Ennen DMP-klinikkaa tutkimussuunnitelma sekä DMP lähetetään 3 päivää aikaisemmin tutustuttavaksi samaan osoitteeseen. Klinikoissa ovat mukana kirjaston asiantuntijat, jotka konsultoivat tarvittaessa yliopiston muita asiantuntijoita.

Apua julkaisusuunnitelman teossa

Paitsi aineistonhallintasuunnitelmaa, Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta myös sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Kirjastosta saa apua avointa saatavuutta tukevan julkaisusuunnitelman tekoon: lähetä julkaisusuunnitelmasi osoitteeseen openutu@utu.fi ja kirjasto tarkistaa lehtien avoimen julkaisemisen politiikat. 
HUOM.! Julkaisusuunnitelmat pitää lähettää viimeistään 18.9. mennessä openutu@utu.fi -osoitteeseen.

Lisätietoja datanhallinnasta ja aineistonhallintasuunnitelmasta:

Tutkimusdata ja Turun yliopiston datapolitiikka

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet ja linjaukset. Turun yliopiston datapolitiikka käsittää vain digitaalisessa muodossa olevat aineistot.

Yhteystiedot

openutu@utu.fi

Kirjaston tietosuojailmoitukset.

Humanistinen tiedekunta: Sari H. Huttunen 
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Leena Tonttila

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!