Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusaineistojen elinkaarisuunnittelu

Aineistonhallintasuunnitelma

Tutkimusaineiston käsittelyn tueksi voi tehdä aineistonhallintasuunnitelman (data management plan, DMP). Aineistohallintasuunnitelmassa kuvataan konkreettisesti tutkimusaineistojen käsittelyn eri vaiheet

Aineistonhallintasuunnitelma on elävä, päivitettävä dokumentti. Se laaditaan tutkimuksen aloitusvaiheessa, mutta sitä voidaan päivittää tutkimuksen edetessä aina tutkimuksen päättymiseen asti. Aineistonhallintasuunnitelman voi laatia tekstidokumenttina tai käyttäen DMP-työkalua, kuten DMPTuulia.

Tutkimusrahoittajilla on usein oma malli, templaatti, aineistonhallintasuunnitelmalle. DMP voidaan rahoituksen aikana pyytää rahoitusta hakiessa, myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen tai useammin tutkimuksen eri vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelmassa voidaan kuvata  FAIR-periaatteiden tai muiden rahoittajan edellyttämien avoimen tieteen periaatteiden toteutumista. DMPTuulista löytyy suurimpien rahoittajien templaatteja ohjeineen. Lisätietoja Tutkimusrahoittajat ja avoin tiede -oppaassa.

Taustatietoa ja ohjeistusta aineistonhallintasuunnitelman tekoon löydät  Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta.

DMPTuuli -työkalu aineistonhallintasuunnitelman tekoon ja ylläpitoon

Aineistonhallintasuunnitelman voi tehdä DMPTuuli-työkalun avulla, jolloin käytettävissä ovat Suomen Akatemian ja Horizon Europen DMP-pohjien lisäksi myös Turun yliopiston ja muiden korkeakoulujen ohjeet aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen. Kirjoittamalla aineistonhallintasuunnitelman DMPTuulin avulla varmistat, että huomioit kaikki hyvän aineistonhallinnan edellyttämät toimenpiteet.