Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

EU Documentation Centres in Finland

Suomen EU-tietopalvelut - EU dokumentationscentrum i Finland - EU Documentation Centres in Finland

Lainsäädäntö

Euroopan unionin lainsäädännön perustiedonlähde on Euroopan unionin virallinen lehti. L-sarja sisältää lainsäädännön, C-sarja tiedonantoja ja ilmoituksia ja S-sarja tietoa julkisista hankinnoista. Lehden L- ja C-sarjan numeroita vuodesta 1952 alkaen voi etsiä Euroopan unionin lakitietokanta EUR-Lexistä. S-sarjan tiedot löytyvät Ted – Tenders Electronic Daily -tietokannasta.

Lainsäädännön hakemiston löytää EUR-Lexistä nimellä Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo. EUR-Lexistä saa luettavaksi myös Euroopan unionin perussopimukset, Euroopan komission asiakirjasarjat, unionin tuomioistuinten oikeuskäytännön sekä kokoelman konsolidoitua lainsäädäntöä.

N-Lex-portaalin kautta voi tehdä hakuja EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin säädöstietokantoihin. Portaali sisältää myös tietoa eri maiden säädöstietokantojen sisällöstä ja hakumahdollisuuksista. Vieraalla kielellä tehtävissä hauissa apuna voi käyttää Euroopan unionin monikielistä tesaurusta EuroVocia.

EUR-Lex icon

Lainsäädännön valmisteluasiakirjat

Lainsäädännön valmisteluasiakirjat löytyvät EUR-Lex- ja OEIL-tietokannoista. Komission lainsäädäntöehdotukset, ns. KOM-asiakirjat, numeroidaan vuoden ja numeron mukaan, esim. KOM (96)120.

Euroopan parlamentin istuntojen pöytäkirjoja, päätöslauselmia, kirjallisia kysymyksiä ja valiokuntien mietintöjä ja muita asiakirjoja vuodesta 2001 alkaen löytyy Euroopan parlamentin asiakirjarekisteristä.

Talous- ja sosiaalikomitean lausunnot ja muut asiakirjat löytyvät ETSK:n kotisivuilta. Alueiden komitean lausunnot ja muut asiakirjat löytyvät sen julkisesta asiakirjarekisteristä.

Komission ehdotukset (EUR-Lex)

Loading ...

Kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädäntö (EUR-Lex)

Loading ...