Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

EU Documentation Centres in Finland

Suomen EU-tietopalvelut - EU dokumentationscentrum i Finland - EU Documentation Centres in Finland

Tilastot

Euroopan unionin tilastojen julkaisemisesta vastaa Euroopan unionin tilastotoimisto (the Statistical Office of the European Union, Eurostat). Eurostatin tietokannat ovat maksuttomia. Tilastokirjastossa on käytettävissä kaikki Eurostatin painetut ja elektroniset julkaisut. Myös muiden EU-tallekirjastojen kokoelmissa on Eurostatin painettuja tilastoja. Tilastojulkaisuja on saatavissa Eurostatin sivuilta pdf -julkaisuina. Eurostatin Statistics Explained -sivuilta on saatavissa jatkuvasti päivittyviä online-julkaisuja. Painetut ja pdf-julkaisut ovat  tilattavissa myös EU Bookshop-palvelusta.

Ohjeita Eurostatin tietojen hakuun

Hyvä ohjeistus Eurostatin tietojen hakuun löytyy esimerkiksi Statistics Explained -palvelun artikkelista  Accessing European statistics..
Usein hyvän lähtökohdan tarjoavat Statistics Explained -online-julkaisut.

Haun voi aloittaa myös suoraan tietokannoista [Data/Databasejoko etenemällä hakupuu-rakenteen avulla tai hyödyntämällä vapaatekstihakua.

Liikkeelle voi lähteä myös teemoittain [Statistics by Theme]. Eurostatin tiedot jakaantuvat yhdeksään pääteemaan, joilla kaikilla on useita alateemoja. Teemoittain haun voi aloittaa myös Statistics Explained -palvelusta.[Statistical Themes].

Voidaan myös hyödyntää aakkosittain järjestettyä hakusana-sivustoa  Statistics A-Z

Myös EU:n politiikkaohjauksen ja monitoroinnin tarpeisiin kehitetyt politiikkaindikaattorit ovat monessa yhteydessä käyttökelpoinen tietolähde. Ne ovat helpoimmin saatavissa teemasivustolla [EU Policy Indicators].

Tiedonhaussa kannattaa hyödyntää Eurostatin usein kysyttyjä kysymyksiä "Frequently asked Questions"
Osa kysymyksistä liittyy teknisiin asioihin ja osa on yleisimmin kysyttyjä tilastokysymyksiä.

Eurostat News Releases

Loading ...

Yleistietoa Eurostatista

Lisäohjeita Eurostatin sivujen käytöstä