Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

EU Documentation Centres in Finland

Suomen EU-tietopalvelut - EU dokumentationscentrum i Finland - EU Documentation Centres in Finland

Lagstiftning

Europeiska unionens officiella tidning är den primära informationskällan för lagstiftning inom Europeiska unionen. L-serien innehåller lagstiftning, C-serien meddelanden och upplysningar och S-serien information om anbudsinfordringar. L- och C-seriernas nummer från början av år 1952 kan sökas I Europeiska unionens lagdatabas EUR-Lex. S-seriens uppgifter finns i databasen Ted – Tenders Electronic Daily.

Registret över den gällande unionslagstiftningen hittas i EUR-Lex. I EUR-Lex finns också den Europeiska unionens grundfördrag, Europakommissionens dokumentserier, EU domstolens rättspraxis samt samlingen av konsoliderad lagstiftning.

Via N-Lex-portalen kan man göra sökningar I EU-medlemsstaternas nationella författningsdatabaser. Portalen innehåller även information om innehållet och om sökmöjligheter i olika länders författningsdatabaser. Vid sökning på ett främmande språk kan man använda den Europeiska unionens flerspråkiga tesaurus EuroVoc.

Arbetsdokument gällande lagstiftningen

Arbetsdokument finns i databaserna EUR-Lex, och i OEIL databasen. Kommissionens lagförslag, de s.k. KOM-dokumenten, numreras enligt år och nummer, t.ex. KOM (96)120.

Protokoll från Europaparlamentets sessioner, resolutioner, skriftliga spörsmål och utskottsbetänkanden samt övriga dokument från och med 2001 finns i Europaparlamentets Dokumentregister.

Ekonomiska och sociala kommitténs yttranden och övriga dokument finns på deras hemsida. Regionkommitténs yttranden och övriga dokument finns i dess RED-dokumentregister.

Kommissionens förslag (EUR-Lex)

Loading ...

Rådets och parlamentets rättsakter (EUR-Lex)

Loading ...