Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Inkunaabeleita ja arvokirjoja

Turun Akatemian väitöskirjat

Turun yliopiston kirjaston omistuksessa on erinomainen kokoelma Turun Akatemian väitöskirjoja. Jos sinun pitää valokuvata alkuperäistä väitöskirjaa esim. gradusi tai artikkelisi kuvitukseksi, väitöskirja haetaan varastosta. Voit käyttää sitä kirjaston tiloissa.

1700-luvun puoliväliin asti väitöskirjojen kieli oli latina. Sen jälkeen oli mahdollista käyttää ruotsin kieltä, varsinkin jos tutkittiin jotain käytännön kysymystä, vaikkapa karviaismarjan viljelyä:

  • Kort beskrifning om stickel- eller krusbärs-buskars ans och nytta, med wederbörandes minne, under oeconom. professorens, Kongl. Swenska Wettenskaps Academiens, och Upsala Wettensk. Societ. ledamots, samt nu warande phil. fac. dec. h:r Pehr Kalms inseende, för magister krantsen, utgifwen och förswarad af Eric E. Widenius, söder-finne. I Åbo Acad. större lärosal den 27. Julii e. m. 1757.
    Eric Widenius kirjoitti tämän väitöskirjan taloustieteen professori Pehr Kalmin ohjauksessa.

H. G. Porthanin pirkanmiehistä kertovan väitöskirjan nimiösivu

Porthanin väitöskirjassa esiteltiin myös suomen ja lähikielten sanastoa

Professori Pehr Kalm ohjasi Anders Chydeniuksen väitöstä vuonna 1753

Kalmin väitöskirjan kuvaliite

Tampereen seudun kartta Porthanin väitöskirjasta