Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata ja datanhallinta

Kasvatustieteiden tutkimusdata

Tutkimusdata

Kasvatustieteissä tutkimusdata muodostuu esimerkiksi kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoinnilla kerätystä aineistosta ja on muodoltaan havaintomatriiseja, litteroituja tekstitiedostoja, videotallenteita ja havainnointipäiväkirjoja sekä -muistiinpanoja.

Tiedostomuodot

Tallennettavan datan tiedostomuoto määräytyy tutkimusdatan mukaan. Datan pitkäaikaissäilyvyyden kannalta on suositeltavaa, että ainakin yksi tiedostokopio tallennettaisiin sellaisessa formaatissa, joka on yleisesti käytössä ja jota useat eri ohjelmistot tukevat tai joka on kokonaan riippumaton ohjelmistoista.

Tietoa eri tiedostoformaateista löytyy esimerkiksi Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta.

Metadata

Tutkimusaineiston metadata, eli aineiston kuvailu, on tärkeä osa aineistonkeruuta ja edellytys aineiston tallentamiselle ja mahdolliselle jatkokäytölle. Metadatan voi tallentaa omaan aineistoon parhaiten soveltuvassa metadataformaatissa tai vaihtoehtoisesti tavallisena tekstitiedostona.

Metadatan kuvailu ja avaaminen on mahdollista kotimaisen Qvain-kuvailutyökalun avulla. 

Lisätietoa aineiston kuvailusta ja metadatasta löytyy Aineistonhallinnan käsikirjasta.

Tallennuspaikka

Kasvatustieteelliselle tutkimusaineistolle suositeltavin data-arkisto on Tietoarkisto. Esimerkiksi Suomen Akatemia listaa Tietoarkiston suositeltavaksi datan tallennuspaikaksi.

Muita mahdollisia tallennuspaikkoja ovat esimerkiksi