Siirry pääsisältöön
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata ja datanhallinta VANHA säästetään linkityksen vuoksi

Kauppatieteellinen tutkimusdata

Tutkimuksen aikana voi syntyä tutkimusdataa, jonka voi julkaista. Tällaista aineistoa ovat esim. kyselyistä ja haastatteluista syntyvä data (esim. taulukot ja muu numeraalinen data).

Tutkimusrahoitusta haettaessa hakemuksen liitteeksi tulee usein liittää aineistonhallintasuunnitelma. Esim. Suomen Akatemialla tämä on pakollinen hakemuksen liite. Jos hankkeessa ei synny tutkimusdataa, on liite kuitenkin palautettava ja todettava, että hankkeessa ei synny tutkimusdataa.

Tiedostomuodot

Metadata

Tutkimusdataa julkaistaessa on tärkeää kuvailla, mitä data sisältää. Esimerkiksi taulukkomuotoisessa datassa tulee kertoa tarkkaan, mitä kukin rivi ja sarake sisältää. Eri tallennuspaikat käyttävät tällaisen tiedon tallentamiseen erilaisia standardeja, eli kannattaa tutustua tallennuspaikan omiin ohjeisiin.

Tallennuspaikka

Kauppatieteellisen alan datan tallennus- ja julkaisupaikkoja ovat mm.:

Keskeisiä datan jakopalveluita

Mikäli harkitset ulkopuolelta hankittavaa järjestelmää, konsultoi asiassa ensin yliopiston IT-palveluja ja pyydä tietoturvapäällikköä tarkistamaan palvelun tietoturva ja tietosuoja ennen sopimuksien tekemistä.

Datan jako- ja tallennuspalveluita

FSD - Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Keskeiset kansainväliset palvelut

  • Re3data.org (englanniksi) - Registery of Reseach Data Repositories sisältää luettelon data-arkistoista, jotka sisältävät avointa dataa
  • Zenodo (englanniksi) - CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu; Zenodo on mm. OpenAire-yhteensopiva arkisto
  • EUDAT (englanniksi) - European Data Infrastructuren ylläpitämä tallennus- ja jakopalvelu

 

Librarian

Profile Photo
Tuulia Salovaara
Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@utu.fi
firstname.lastname@utu.fi
Phone +358 50 4310918