Skip to main content
Turun yliopiston kirjasto

Tutkimusdata

Terveystieteiden data

Terveysalan datan tallennuspaikkoja löytyy mm alla olevien linkkien kautta:

Datan hallinnan (data management)  kursseja:

  • Data Management for Clinical Research -kurssi. This course presents critical concepts and practical methods to support planning, collection, storage, and dissemination of data in clinical research.
  • Best Practices for Biomedical Research -kurssi. Researchers and information professionals will need the data management and curation knowledge and skills to support the access, reuse and preservation of data. This course is designed to address present and future data management needs.

Tutkimuksen eettisyys

Lääketieteellisissä tutkimuksissa laki edellyttää aina eettistä ennakkoarviointia. Lääketieteellisistä tutkimuksista lausunnon antaa sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta. Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkijat voivat pyytää Turun kliinisestä tutkimuskeskuksesta henkilökohtaista ja maksutonta apua sen ratkaisemiseksi, onko tutkimus lääketieteellinen. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta määrittelee ne tutkimukset, jotka tulee käsitellä eettisessä toimikunnassa. Toimikunnalla on lisäksi biopankkilain  ja kudoslain mukaisia lausunnonantotehtäviä.

Linkkejä valtakunnallisiin eettisiin toimikuntiin ja alan  työryhmiin:

Ohjeita tietosuojaselosteen tekoon: 

Terveystieteellistä tutkimusta ohjaavat lait ja periaatteet

Terveystieteellisessä tutkimustoiminnassa on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä. Koska terveystieteellisen tutkimuksen kohde on ihminen, tulee toiminnassa noudattaa ihmiseen kohdistuvaa tutkimustoimintaa koskevia, yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä eettisiä ohjeistoja. Turku Clinical Research Centerin sivuilla on koottu tietopaketti kansallisesta lainsäädännöstä ja viranomaisohjeistuksesta, joka koskee terveystieteellistä tutkimusta: Turku CRC 

Librarian

Jouni Leinonen's picture
Jouni Leinonen
Yhteystiedot:
029 4503 710
050 353 7545

etunimi.sukunimi@utu.fi
firstname.lastname@utu.fi